Kontakt


Ak máte akékoľvek otázky alebo pripomienky v súvislosti s EURES, portálom alebo pracovnou mobilitou vo všeobecnosti, môžete kontaktovať náš Helpdesk.

Avšak predtým, ako tak urobíte, ubezpečte sa, že vaša otázka ešte nebola zodpovedaná v sekcii Pomoc a podpora.

Odpovede na otázky poskytujeme v anglickom, nemeckom alebo francúzskom jazyku.

Telefonicky
Zavolajte na bezplatné telefónne číslo
00800 4080 4080 (len z pevnej linky)
Ak je bezplatné telefónne číslo nedostupné z vášho telefónu, môžete zavolať aj na číslo: +352 42 44 87. Upozorňujeme, že vám bude účtovaný poplatok za bežný telefonický hovor do Luxemburska.
Prostredníctvom chatu alebo Skype
Na náš helpdesk sa môžete obrátiť aj cez chat alebo Skype (bezplatne). Ak sa rozhodnete pre Skype, skontrolujte, či máte na počítači zapnutý mikrofón a reproduktory.

s pracovníkom siete EURES (na počítači je potrebné mať nainštalovaný program Skype)

Elektronickou poštou
Môžete napísať v akomkoľvek úradnom jazyku Európskej únie/EHP a odpoveď dostanete v tom istom jazyku. Ak však súhlasíte s tým, že odpoveď bude v anglickom, francúzskom alebo nemeckom jazyku, môžete dostať rýchlejšiu odpoveď.

Pošlite správu oddeleniu podpory siete EURES.

Pomoc a poradenstvo

Pondelok – Piatok 8:30 -18:00 (stredoeurópsky čas)

Odpovede na otázky poskytujeme v anglickom, nemeckom alebo francúzskom jazyku.

Máte otázky o EÚ? Obráťte sa na Europe Direct

Sťahujem sa do iného štátu v rámci Európy. Čo mám spraviť, aby som získal povolenie na pobyt? Akými pravidlami sa riadia roamingové služby? Môj let bol zrušený. Akých práv sa môžem dožadovať? O aký grant EÚ sa môže uchádzať moja organizácia? Odpovede na tieto a ďalšie otázky vám poskytne informačná služba Europe Direct.

Potrebujete radu?