Inzerovať pracovné miesto


Väčšina pracovných miest na portáli EURES pre pracovnú mobilitu pochádza z databáz voľných pracovných miest spravovaných verejnými službami zamestnanosti krajín, ktoré sa podieľajú na EURES. Za pomoci technológie nazvanej Web Services sa vyhľadávacia služba EURES okamžite v reálnom čase pýta každej národnej databázy na pracovné miesta. Tieto pracovné miesta môžu byť dvoch druhov:

  • „pracovné miesta EURES“, zobrazené s modrou vlajočkou, čo sú pracovné miesta, pri ktorých zamestnávateľ vyjadril záujem o prijatie uchádzača z inej krajiny, alebo
  • akékoľvek iné miesta ponúkané v národných databázach pracovných miest.

Navyše existuje centrálna databáza, kam môžu poradcovia EURES manuálne pridávať ponuky pracovných miest, ktoré budú označené ako „pracovné miesta EURES“. To je nateraz jediný spôsob, ako inzerovať pracovné miesta cez portál EURES v tých niekoľkých krajinách, ktoré ešte nie sú plne pripojené k službe Web Services, ale toto riešenie je možné používať i na zvláštne účely, ako v prípade, že zamestnávateľ chce zverejniť voľné pracovné miesto v niekoľkých jazykoch a pod., čo nemusí byť vždy v národnej databáze možné.

Ak chcete inzerovať pracovné miesto v národnej databáze pracovných miest a tak ho sprístupniť i na portáli EURES, máte k dispozícii niekoľko možností. Mnohé krajiny ponúkajú internetové samoobsluhy a telefónne centrá. Ako pokračovať a koho kontaktovať zistíte z nižšie uvedenej tabuľky. Kontaktné údaje všetkých poradcov EURES nájdete po kliknutí na tlačidlo „Kontaktovať poradcu EURES“ v stĺpci napravo. Pre informácie o tom, ako nájsť úrad práce, kliknite na odkaz „Štátne servisy na sprostredkovanie práce“ v stĺpci napravo.

Uvedomte si prosím, že aby ste mohli používať samoobslužné systémy, musíte často mať užívateľské meno, a že niektoré krajiny pre to, aby ste tam mohli inzerovať pracovné miesta, vyžadujú, aby ste boli zaregistrovaní ako zamestnávateľ v danej krajine.

Ako inzerovať voľné pracovné miesto na portáli EURES