Skip to main content
Lógó an Choimisiúin Eorpaigh
EURES
Alt nuachta20 Aibreán 2022An tÚdarás Eorpach Saothair, Ard-Stiúrthóireacht um Fhostaíocht, Gnóthaí Sóisialta agus Cuimsiú

Sé scil bhoga a bhfuil gá leo san ionad oibre iarphaindéime

Tá COVID-19 tar éis dlús mór a chur leis an ngá atá le scileanna nua san fhórsa saothair agus an t-éileamh ar scileanna sóisialta agus mothúchánacha ag dul i méid.

Six soft skills you need in the post-pandemic workplace

Tá go leor alt faoi na scileanna boga a bhfuil fostóirí ag iarraidh a fhorbairt nó a bheith mar thosaíocht acu tar éis COVID-19. Is ar na hailt sin atá sé seo bunaithe agus tá achoimre déanta againn thíos ar roinnt de na príomhscileanna boga. Más féidir leat máistreacht a fháil ar na scileanna sin, déanfaidh tú féin deis fostaíochta tarraingteach i dtionscal ar bith!

Cumarsáid

Tá an cumas chun cumarsáid éifeachtach a dhéanamh le comhghleacaithe, le cliaint agus le custaiméirí ríthábhachtach do bheagnach gach post, mar sin ní haon iontas é gur chomh mór le fostóirí scileanna cumarsáide. Áirítear ar na scileanna sin cumarsáid ó bhéal, i scríbhinn agus neamhbhriathartha, mar aon le hionbhá, scileanna éisteachta agus muinín.

D’fhéadfadh an leabhar sárdhíola de réir an New York Times Words That Work le Dr Frank Luntz cabhrú leat do scileanna cumarsáide a leathnú.

Réiteach fadhbanna

Tá roinnt fadhbanna dosheachanta, ach is é an chaoi a láimhseálann tú na fadhbanna sin an rud is tábhachtaí i ndáiríre. Bíonn fostóirí ag iarraidh oibrithe ar féidir leo cur chuige córasach sochair a bheith acu i leith fadhbanna agus ar féidir leo dul i muinín na smaointeoireachta cruthaithí chun teacht ar réitigh. I measc na scileanna chun fadhbanna a réiteach tá breathnóireacht, idirbheartaíocht, taobhsmaointeoireacht, anailís, tobsmaointeoireacht agus cinnteoireacht.

Leabhar fíormhaith a phléann an cheist sin é Stop Guessing: The 9 Behaviors of Great Problem Solvers le Nat Greene.

Ceannaireacht

Níl gach post bunaithe ar cheannaireacht, sin post ina a mbeidh grúpa daoine á bhainistiú agat. Ach beidh ort dul chun tosaigh sa chuid is mó díobh ag pointe éigin, cibé acu ar thionscadal, le cliant nó le custaiméirí. Is mór ag fostóirí scileanna ceannaireachta toisc go léiríonn siad go bhfuil tú in ann cinntí a dhéanamh, cásanna a bhainistiú agus daoine eile a threorú nuair a bhíonn gá leis. I measc na scileanna ceannaireachta tá réiteach coinbhleachta, tarmligean, comhbhá, ilchumas agus bainistíocht tionscadal.

Tugann Simon Sinek, údar Briotanach-Mheiriceánach agus cainteoir spreagúil, caint faoi cheannaireacht ina chuid leabhar agus agallamh. Cuir cúpla nóiméad ar leataobh chun breathnú ar a TED Talk.

Obair bhuíne

Níl ach fíorbheagán gairmeacha ann ina mbeidh tú ag obair go hiomlán as do stuaim féin, rud a fhágann go bhfuil scileanna oibre buíne riachtanach. Bíonn fostóirí ag iarraidh fostaithe ar féidir leo a bheith ag obair le daoine eile gan stró, fiú nuair nach féidir leo aontú lena chéile agus teacht le chéile chun go n-éireoidh leo. I measc na bpríomhscileanna a bhaineann leis an obair bhuíne tá comhoibriú, comhar, éisteacht agus tarmligean.

Eitic oibre

Maidir le teacht ar obair in am, cúraimí a chur i gcrích laistigh de sprioc-amanna agus a bheith eagraithe — tá siad go léir mar chuid d’eitic oibre láidir. Léiríonn na gníomhaíochtaí sin go gcreideann tú go bhfuil tábhacht le do chuid oibre, rud a rachaidh i gcion ar fhostóirí. I measc na scileanna sonracha sa réimse eitice oibre tá féinspreagadh, spleáchas, gairmiúlacht agus smacht.

D’fhéadfadh On Fire at Work le Eric Chester a bheith ina údar spreagtha duit.

Dearcadh dearfach

Tá fostaithe a bhfuil dearcadh dearfach acu riachtanach d’aon ghnó. Ní hamháin gur féidir leo áit thaitneamhach agus thairgiúil a dhéanamh den ionad oibre, ach is féidir leis an gcumas chun bheith dearfach cabhrú le timpeallachtaí oibre ard-struis ina ghluaiseann cúrsaí ar aghaidh go sciobtha a fhrithchothromú. Tá comhar, díograis, cairdiúlacht agus meas ar chuid de na príomhscileanna gaolmhara.

Tá neart leideanna le fáil ar líne maidir le conas na mothúcháin dhearfacha sin a chothú ionat féin. Is féidir leat triail a bhaint rud éigin difriúil gach lá. Mar shampla, is féidir leat seal a chaitheamh i mbun féinchúraim, scéalta grinn a léamh sula dtéann tú ag obair nó ar an mbealach chuig d’oifig. Ná caill amach ar shosanna le linn uaireanta oibre agus bí ag éisteacht le ceol a oireann do do ghiúmar an lá sin.

 

Léigh tuilleadh:

Laethanta Fostaíochta Eorpacha

Aimsigh Comhairleoirí EURES

Dálaí maireachtála agus oibre i dtíortha EURES

Bunachar Post EURES

Seirbhísí EURES le haghaidh fostóirí

Féilire Imeachtaí EURES

Imeachtaí Ar Líne atá ag teacht aníos

EURES ar Facebook

EURES ar Twitter

EURES ar LinkedIn

 

Ábhair
Leideanna agus MoltaíNuacht an mhargaidh saothair/nuacht soghluaisteachtaTreochtaí earcaíochta
Cuid(eanna) gaolmhara
Leideanna agus Moltaí
Earnáil
Accomodation and food service activitiesActivities of extraterritorial organisations and bodiesActivities of households as employers, undifferentiated goods- and servicesAdministrative and support service activitiesAgriculture, forestry and fishingArts, entertainment and recreationConstructionEducationElectricity, gas, steam and air conditioning supplyFinancial and insurance activitiesHuman health and social work activitiesInformation and communicationManufacturingMining and quarryingOther service activitiesProfessional, scientific and technical activitiesPublic administration and defence; compulsory social securityReal estate activitiesTransportation and storageWater supply, sewerage, waste management and remediation activitiesWholesale and retail trade; repair of motor vehicles and motorcycles

Séanadh

Tá sé mar aidhm ag na hailt faisnéis a sholáthar d’úsáideoirí na tairsí EURES ar ábhair agus treochtaí reatha agus chun plé agus díospóireacht a spreagadh. Ní gá go léiríonn a n-ábhar dearcadh an Údaráis Eorpaigh Saothair (ELA) nó an Choimisiúin Eorpaigh. Ina theannta sin, ní fhormhuiníonn EURES agus ELA na suíomhanna gréasáin tríú páirtí a luaitear thuas.