• Evenimente

Explorați piața europeană a locurilor de muncă!

În acest moment există 2,825,124 posturi vacante care vă aşteaptă!

Alăturați-vă pieței de muncă a EURES!

Permiteți unuia din cei 16,084 angajatori înregistrați în EURES să vă găsească prin definirea profilului EURES și prin crearea unui CV online.

Cum să vă mutați în siguranță cu locul de muncă în timpul pandemiei de COVID-19

Mutarea cu locul de muncă poate fi oricând un proces dificil, iar pandemia de COVID-19 nu a simplificat lucrurile. Mai mult decât oricând, trebuie să ne informăm înainte să ne facem bagajele. Iată cele mai importante patru sfaturi pe care vi le oferim pentru a vă muta în siguranță cu locul de muncă în timpul pandemiei de COVID-19.

Arts, entertainment and recreation ACTIVITĂŢI DE SPECTACOLE, CULTURALE ŞI RECREATIVE Agriculture, forestry and fishing AGRICULTURĂ, SILVICULTURĂ ŞI PESCUIT Information and communication INFORMAŢII ŞI COMUNICAŢII Administrative and support service activities ACTIVITĂŢI PROFESIONALE, ŞTIINŢIFICE ŞI TEHNICE Electricity, gas, steam and air conditioning supply PRODUCŢIA ŞI FURNIZAREA DE ENERGIE ELECTRICĂ ŞI TERMICĂ, GAZE, APĂ CALDĂ ŞI EU toolbox for mobility EU toolbox for mobility EURES Portal EURES Portal Employers Angajatori Europa Europa Financial and insurance activities INTERMEDIERI FINANCIARE ŞI ASIGURARI Water supply, sewerage, waste management and remediation activities DISTRIBUŢIA APEI, SALUBRITATE, GESTIONAREA DEŞEURILOR, ACTIVITĂŢI DE DECONT Human health and social work activities SĂNĂTATE ŞI ASISTENŢĂ SOCIALĂ Hints and tips Hints and tips Accommodation and food service activities HOTELURI ŞI RESTAURANTE Jobseekers Solicitanți de locuri de muncă Labour market news/mobility news Labour market news/mobility news Mining and quarrying INDUSTRIA EXTRACTIVĂ Transportation and storage TRANSPORT ŞI DEPOZITARE Manufacturing INDUSTRIA PRELUCRĂTOARE Construction CONSTRUCŢII Public administration and defence; compulsory social security ADMINISTRAŢIE PUBLICĂ ŞI APĂRARE; ASIGURĂRI SOCIALE DIN SISTEMUL PUBLIC Other service activities ALTE ACTIVITĂŢI DE SERVICII Partners in European mobility Partners in European mobility Activities of households as employers, undifferentiated goods- and services ACTIVITĂŢI ALE GOSPODĂRIILOR PRIVATE ÎN CALITATE DE ANGAJATOR DE PERSONAL C Wholesale and retail trade; repair of motor vehicles and motorcycles COMERŢ CU RIDICATA ŞI CU AMĂNUNTUL; REPARAREA AUTOVEHICULELOR ŞI MOTOCICLET Real estate activities TRANZACŢII IMOBILIARE Professional, scientific and technical activities ACTIVITĂŢI PROFESIONALE, ŞTIINŢIFICE ŞI TEHNICE Education ÎNVĂŢĂMÂNT

22/10/2020

Continuare >>


"Sometimes the best part of my job is that the chair swivels."

EURES Adviser


"Dacă vreți oameni care să vă sprijine, care să aibă contacte bune în toate țările Europei și care vă pot ajuta cu adevărat să vă găsiți de lucru, fără să vă ceară să plătiți, bateți la ușa unui consilier EURES!"

Viola de Carlo,Italia