Parteneriatele transfrontaliere EURES


În regiunile aflate de-a lungul frontierelor interne ale Uniunii Europene, care ocupă 40 % din teritoriul UE, locuiesc aproape 2 milioane de navetiști transfrontalieri. În 2016, peste 1,4 milioane de persoane din UE trăiau într-o țară și lucrau în alta. Acest număr a crescut constant în decursul anilor, doar din 2015 până în 2016 înregistrându-se o creștere de opt puncte procentuale.

Lucrătorii transfrontalieri se confruntă zilnic cu o serie de obstacole, cum ar fi diferențele dintre practicile naționale, sistemele de securitate socială, normele de impozitare și sistemele juridice. În plus, transportul public este adesea mai puțin dezvoltat în regiunile transfrontaliere comparativ cu transportul din interiorul țării, ceea ce îngreunează și mai mult mobilitatea profesională transfrontalieră.

Sub egida EaSI, Programul Uniunii Europene pentru ocuparea forței de muncă și inovare socială, EURES ajută lucrătorii transfrontalieri să depășească aceste obstacole acordând sprijin financiar parteneriatelor transfrontaliere.

Din aceste parteneriate fac parte membri și parteneri ai EURES care colaborează la nivel transfrontalier pentru a sprijini mobilitatea lucrătorilor și a angajatorilor. Pot participa și organizații care nu fac parte din rețeaua EURES, dacă sunt relevante în cadrul pieței regionale de mobilitate a forței de muncă. De obicei, printre parteneri se numără servicii publice de ocupare a forței de muncă, parteneri sociali și organizații precum universități, asociații patronale, sindicate și camere de comerț.

În 2019 beneficiază de finanțare EaSl un număr de 11 parteneriate transfrontaliere, selectate în urma cererii de propuneri pe anul 2018, la care participă 16 țări. În plus, o serie de alte parteneriate sunt active fără sprijin din partea EaSI.

Cele 11 parteneriate transfrontaliere sprijinite de EaSl în 2019 sunt:

Obiectivul principal al acestor parteneriate este de a împărtăși informații și a oferi consultanță solicitanților de locuri de muncă și angajatorilor privind mobilitatea profesională transfrontalieră, de a oferi oportunități de stagiatură și de a furniza servicii pre- și postrecrutare. Pentru a sprijini lucrătorii în fiecare etapă a carierei lor și a răspunde eventualelor întrebări legate de aspectele practice ale muncii transfrontaliere, parteneriatele dispun de rezerve de experți.

În fiecare an, parteneriatele desfășoară numeroase activități în sprijinul solicitanților de locuri de muncă și al angajatorilor. Printre acestea, la ora actuală se remarcă îndrumarea profesională a solicitanților de locuri de muncă în vârstă de peste 50 de ani, programele de ucenicie transfrontalieră și, în curând, o aplicație de corelare a cererii cu oferta de locuri de muncă de-a lungul graniței dintre Belgia și Țările de Jos.

De asemenea, parteneriatele monitorizează fluxurile de mobilitate peste granițele respective și evoluția pieței muncii și identifică obstacolele care pot împiedica libera circulație a lucrătorilor în cadrul pieței transfrontaliere regionale a muncii.

Accesați unul dintre linkurile de mai jos pentru a afla mai multe despre un anumit parteneriat transfrontalier. Pentru mai multe sfaturi privind oportunitățile de angajare din regiunea dumneavoastră, căutați consilierii EURES alocați fiecărui parteneriat transfrontalier făcând clic aici.