Parteneriatele transfrontaliere EURES


EURES joacă un rol deosebit de important în regiunile transfrontaliere, unde există un nivel ridicat de naveta peste frontieră. Cele peste 1 000 000 de persoane care locuiesc într-o ţară UE şi lucrează în alta vin în contact cu practici naţionale şi sisteme juridice diferite. Din acest motiv, este posibil să se confrunte frecvent cu obstacole de tip administrativ, juridic sau fiscal care restrâng mobilitatea.


Consilierii EURES din aceste zone oferă recomandări şi orientare specializată privind drepturile şi obligaţiile lucrătorilor care locuiesc într-o ţară şi muncesc în alta.


În prezent există 12 de parteneriate transfrontaliere EURES, repartizate geografic în întreaga Europă şi implicând 19 ţări. Având drept obiectiv să răspundă nevoii de informare şi de coordonare legată de mobilitatea forţei de muncă în regiunile transfrontaliere, aceste parteneriate stabilesc colaborări între serviciile publice de ocupare a forţei de muncă şi de formare profesională, angajatori şi organizaţii sindicale, autorităţi locale şi alte instituţii care se ocupă de ocuparea forţei de muncă şi de formare profesională. Parteneriatele transfrontaliere EURES reprezintă noduri de contact utile şi valoroase între administraţiile de ocupare a forţei de muncă, atât la nivel regional, cât şi naţional, şi partenerii sociali. În acelaşi timp, sunt un mijloc important de monitorizare a regiunilor transfrontaliere de ocupare a forţei de muncă, adevărate elemente cheie pentru construirea unei autentice pieţe europene a muncii.