Parteneriatele transfrontaliere EURES


EURES joacă un rol deosebit de important în regiunile transfrontaliere, zone unde există numeroase persoane care fac navetă transfrontalieră. Peste 1 000 000 de persoane care locuiesc într-o țară a UE și lucrează în alta („lucrători transfrontalieri”) trebuie să facă față diferitelor practici naționale și sisteme juridice. Acestea se confruntă zilnic cu obstacole la nivel administrativ, juridic sau fiscal în calea mobilității.

Serviciile EURES din regiunile frontaliere sunt oferite în cea mai mare parte (însă nu exclusiv) de „Parteneriatele transfrontaliere EURES”,

Care regrupează membri și parteneri EURES și, după caz, alte părți interesate din afara rețelei EURES. Aceste parteneriate sunt angajate într-o colaborare transfrontalieră pe termen lung pentru a veni în sprijinul mobilității lucrătorilor transfrontalieri și a angajatorilor acestora. Ele utilizează de obicei servicii de ocupare a forței de muncă regionale sau locale, parteneri sociali și alte organizații (precum camere de comerț, universități, organizații VET, autorități locale etc.) din cel puțin două state membre învecinate.

Parteneriatele transfrontaliere furnizează servicii de informații, plasament și recrutare. De asemenea, monitorizează fluxurile de mobilitate și obstacolele în calea mobilității lucrătorilor din regiunile frontaliere care au un rol esențial în dezvoltarea unei reale piețe europene a muncii.

Unele dintre aceste parteneriate sunt sprijinite financiar prin Programul european pentru ocuparea forței de muncă și inovare socială (EaSI). Mai jos puteți găsi mai multe despre finanțarea parteneriatelor transfrontaliere EURES prin programul EaSI.

Portalul EURES oferă informații privind situația lucrătorilor transfrontalieri. În plus, personalul EURES, fie că este implicat sau nu într-un parteneriat transfrontalier, poate acorda asistență și orientare lucrătorilor care locuiesc într-o țară și lucrează în alta.