• Evenimente

Angajatori


Alăturați-vă pieței de muncă a EURES!

Găsiți candidatul potrivit printre cele 799,960 CV-uri disponibile prin intermediul EURES și deveniți vizibil pe piață creându-vă propriul profil EURES de angajator.

UE lansează un nou program de sprijinire a IMM-urilor europene

La 10 martie, UE a lansat un nou program pentru IMM-uri, MobiliseSME. Cu ocazia lansării sale, programul a găzduit un webinar pentru a explica modul în care pot beneficia întreprinderile participante. Citiți în continuare pentru a afla mai multe despre acest program și despre avantajele sale.

Arts, entertainment and recreation ACTIVITĂŢI DE SPECTACOLE, CULTURALE ŞI RECREATIVE Agriculture, forestry and fishing AGRICULTURĂ, SILVICULTURĂ ŞI PESCUIT Business /Entrepreneurship Business /Entrepreneurship Information and communication INFORMAŢII ŞI COMUNICAŢII Administrative and support service activities ACTIVITĂŢI PROFESIONALE, ŞTIINŢIFICE ŞI TEHNICE Electricity, gas, steam and air conditioning supply PRODUCŢIA ŞI FURNIZAREA DE ENERGIE ELECTRICĂ ŞI TERMICĂ, GAZE, APĂ CALDĂ ŞI EU toolbox for mobility EU toolbox for mobility EURES Portal EURES Portal Employers Angajatori Europa Europa Financial and insurance activities INTERMEDIERI FINANCIARE ŞI ASIGURARI Water supply, sewerage, waste management and remediation activities DISTRIBUŢIA APEI, SALUBRITATE, GESTIONAREA DEŞEURILOR, ACTIVITĂŢI DE DECONT Human health and social work activities SĂNĂTATE ŞI ASISTENŢĂ SOCIALĂ Accommodation and food service activities HOTELURI ŞI RESTAURANTE Labour market news/mobility news Labour market news/mobility news Mining and quarrying INDUSTRIA EXTRACTIVĂ Learning opportunities Learning opportunities Transportation and storage TRANSPORT ŞI DEPOZITARE Manufacturing INDUSTRIA PRELUCRĂTOARE Construction CONSTRUCŢII News/reports/statistics News/reports/statistics Public administration and defence; compulsory social security ADMINISTRAŢIE PUBLICĂ ŞI APĂRARE; ASIGURĂRI SOCIALE DIN SISTEMUL PUBLIC Other service activities ALTE ACTIVITĂŢI DE SERVICII Partners in European mobility Partners in European mobility Activities of households as employers, undifferentiated goods- and services ACTIVITĂŢI ALE GOSPODĂRIILOR PRIVATE ÎN CALITATE DE ANGAJATOR DE PERSONAL C Wholesale and retail trade; repair of motor vehicles and motorcycles COMERŢ CU RIDICATA ŞI CU AMĂNUNTUL; REPARAREA AUTOVEHICULELOR ŞI MOTOCICLET Real estate activities TRANZACŢII IMOBILIARE Professional, scientific and technical activities ACTIVITĂŢI PROFESIONALE, ŞTIINŢIFICE ŞI TEHNICE Education ÎNVĂŢĂMÂNT Activities of extraterritorial organisations and bodies ACTIVITĂŢI ALE ORGANIZAŢIILOR ŞI ORGANISMELOR EXTRATERITORIALE

31/03/2021

Continuare >>


"Dacă vreți oameni care să vă sprijine, care să aibă contacte bune în toate țările Europei și care vă pot ajuta cu adevărat să vă găsiți de lucru, fără să vă ceară să plătiți, bateți la ușa unui consilier EURES!"

Viola de Carlo,Italia