• Evenimente

Angajatori


Eures Employer Dashboard - Register este temporar indisponibil.

Cinci lucruri pe care le-au făcut întreprinderile în timpul pandemiei și care vor rămâne

Modul și locul în care lucrăm s-au schimbat rapid la izbucnirea pandemiei de COVID-19 la începutul anului 2020. În cele ce urmează analizăm care dintre aceste schimbări vor rămâne după ridicarea tuturor restricțiilor.

Arts, entertainment and recreation ACTIVITĂŢI DE SPECTACOLE, CULTURALE ŞI RECREATIVE Agriculture, forestry and fishing AGRICULTURĂ, SILVICULTURĂ ŞI PESCUIT Business /Entrepreneurship Business /Entrepreneurship Information and communication INFORMAŢII ŞI COMUNICAŢII Administrative and support service activities ACTIVITĂŢI PROFESIONALE, ŞTIINŢIFICE ŞI TEHNICE Electricity, gas, steam and air conditioning supply PRODUCŢIA ŞI FURNIZAREA DE ENERGIE ELECTRICĂ ŞI TERMICĂ, GAZE, APĂ CALDĂ ŞI EURES Portal EURES Portal Employers Angajatori Financial and insurance activities INTERMEDIERI FINANCIARE ŞI ASIGURARI Water supply, sewerage, waste management and remediation activities DISTRIBUŢIA APEI, SALUBRITATE, GESTIONAREA DEŞEURILOR, ACTIVITĂŢI DE DECONT Human health and social work activities SĂNĂTATE ŞI ASISTENŢĂ SOCIALĂ Accommodation and food service activities HOTELURI ŞI RESTAURANTE Jobseekers Solicitanți de locuri de muncă Labour market news/mobility news Labour market news/mobility news Mining and quarrying INDUSTRIA EXTRACTIVĂ Transportation and storage TRANSPORT ŞI DEPOZITARE Living and Working Condiții de viață și de muncă Manufacturing INDUSTRIA PRELUCRĂTOARE Construction CONSTRUCŢII News/reports/statistics News/reports/statistics Public administration and defence; compulsory social security ADMINISTRAŢIE PUBLICĂ ŞI APĂRARE; ASIGURĂRI SOCIALE DIN SISTEMUL PUBLIC Other service activities ALTE ACTIVITĂŢI DE SERVICII Activities of households as employers, undifferentiated goods- and services ACTIVITĂŢI ALE GOSPODĂRIILOR PRIVATE ÎN CALITATE DE ANGAJATOR DE PERSONAL C Recruiting trends Recruiting trends Wholesale and retail trade; repair of motor vehicles and motorcycles COMERŢ CU RIDICATA ŞI CU AMĂNUNTUL; REPARAREA AUTOVEHICULELOR ŞI MOTOCICLET Real estate activities TRANZACŢII IMOBILIARE Professional, scientific and technical activities ACTIVITĂŢI PROFESIONALE, ŞTIINŢIFICE ŞI TEHNICE Education ÎNVĂŢĂMÂNT Activities of extraterritorial organisations and bodies ACTIVITĂŢI ALE ORGANIZAŢIILOR ŞI ORGANISMELOR EXTRATERITORIALE

17/09/2021

Continuare >>


"Dacă vreți oameni care să vă sprijine, care să aibă contacte bune în toate țările Europei și care vă pot ajuta cu adevărat să vă găsiți de lucru, fără să vă ceară să plătiți, bateți la ușa unui consilier EURES!"

Viola de Carlo,Italia