Twoja pierwsza praca z EURES-em


Czy:

  • jesteś w wieku od 18 do 35 lat?
  • jesteś obywatelem i mieszkasz legalnie w państwie członkowskim UE, Norwegii lub Islandii?
  • masz problem ze znalezieniem pracy lub możliwości szkolenia we własnym kraju?
  • chętnie przeniesiesz się do innego państwa członkowskiego UE, Norwegii lub Islandii w celu podjęcia pracy, odbycia stażu lub przyuczenia się do zawodu?

Jeśli tak, to Twoja pierwsza praca z EURES-em może być rozwiązaniem, którego szukasz.

Co będę z tego mieć?

Twoja pierwsza praca z EURES-em to unijny program mobilności zawodowej, który ma pomóc młodym obywatelom UE w znalezieniu możliwości zatrudnienia, stażu lub przyuczenia do zawodu w innym kraju UE, Norwegii lub Islandii, a pracodawcom w znalezieniu wykwalifikowanych pracowników. Celem programu jest znalezienie ofert wynagradzanej pracy dla młodych osób poszukujących pracę w całej Europie. Szkolenia lub umowy o pracę muszą trwać co najmniej sześć miesięcy (w przypadku pracy lub przyuczania do zawodu) lub trzy miesiące (w przypadku stażu).

Dzięki programowi Twoja pierwsza praca z EURES-em możesz uzyskać informacje oraz dostęp do wyszukiwarki ofert pracy oraz wsparcia w zakresie rekrutacji i kojarzenia z prawodawcą. Możesz również kwalifikować się do uzyskania wsparcia finansowego na pokrycie kosztów związanych z rozmową kwalifikacyjną za granicą, jak też kursów językowych, uznania kwalifikacji i przeprowadzki do kraju docelowego.

Jakie kwalifikacje są niezbędne?

Twoja pierwsza praca z EURES-em to program dla kandydatów o różnym poziomie wykształcenia i/lub doświadczenia zawodowego.

Jak wziąć udział?

Przewodnik Twoja pierwsza praca z EURES-em określa zasady i warunki udziału.

Poniżej znajdują się linki do głównych służb zatrudnienia i służb partnerskich oferujących program. Jeżeli w twoim kraju nie są jeszcze oferowane tego typu usługi lub jeżeli niektóre linki krajowe nie są aktywne, możesz skontaktować się z głównymi służbami zatrudnienia.

Aby uzyskać więcej informacji, sprawdź wykaz służb zatrudnienia objętych programem Twoja pierwsza praca z EURES-em i ich partnerów na szczeblu UE.