Twoja pierwsza praca z EURES-em


Czy:

  • prowadzisz firmę lub kierujesz organizacją zarejestrowaną w państwie członkowskim UE, Norwegii lub Islandii?
  • poszukujesz młodych ludzi o określonym profilu i nie masz trudności ze znalezieniem ich we własnym kraju?
  • chętnie zatrudnisz pracowników, stażystów lub praktykantów w wieku od 18 do 35 lat z innych krajów UE, Norwegii lub Islandii?
  • możesz zapewnić szkolenia w miejscu pracy i wsparcie dla pozyskanych kandydatów?

Jeśli tak, to Twoja pierwsza praca z EURES-em może być rozwiązaniem, którego szukasz.

Jakie korzyści odniesie moja firma?

Twoja pierwsza praca z EURES-em to unijny program mobilności zawodowej, który ma pomóc pracodawcom w zatrudnieniu wykwalifikowanych pracowników, a młodym Europejczykom w znalezieniu możliwości zatrudnienia, stażu lub praktyk w miejscu pracy w innym państwie członkowskim, Norwegii lub Islandii. Jego celem jest w szczególności znalezienie zmotywowanych młodych kandydatów na trudne do obsadzenia stanowiska w całej Europie.

Małe i średnie przedsiębiorstwa (MŚP) mogą składać wnioski o wsparcie finansowe na pokrycie części kosztów szkolenia oraz ułatwienia nowemu pracownikowi, stażyście lub praktykantowi zaaklimatyzowania się.

Jakie są wymagania co do płacy i warunków pracy?

Pracodawcy muszą zapewnić wynagrodzenie oraz pokrywać składki na ubezpieczenie społeczne lub inne świadczenia zgodnie z krajowym prawem pracy. Muszą też zawrzeć pisemną umowę o pracę na co najmniej sześć miesięcy (w przypadku pracy lub przyuczania do zawodu) lub trzy miesiące (w przypadku stażu).

Kto może wziąć udział?

Przewodnik Twoja pierwsza praca z EURES-em określa zasady i warunki udziału.

Poniżej znajdują się linki do głównych służb zatrudnienia i służb partnerskich oferujących program. Jeżeli w twoim kraju nie są jeszcze oferowane tego typu usługi lub jeżeli niektóre linki krajowe nie są aktywne, możesz skontaktować się z głównymi służbami zatrudnienia.

Aby uzyskać więcej informacji, sprawdź wykaz służb zatrudnienia Twoja pierwsza praca z EURES-em i ich partnerów na szczeblu UE.