EURES Targeted Mobility Scheme


Masz problem ze znalezieniem pracy lub możliwości szkolenia we własnym kraju?

Napotykasz wiele przeszkód utrudniających pracę za granicą i nie wiesz, jak je pokonać?

 

Witaj w ukierunkowanym programie wsparcia mobilności EURES

 

Jeśli chcesz uzyskać ukierunkowane wsparcie, aby skorzystać z możliwości podjęcia interesującej pracy w celu zdobycia nowej wiedzy i umiejętności w innym państwie członkowskim, Islandii lub Norwegii, dowiedz się, w jaki sposób ukierunkowany program wsparcia mobilności EURES może ci w tym pomóc.

 

Zapoznaj się z poniższymi pięcioma pytaniami

 

Czym jest ukierunkowany program wspierania mobilności EURES?

 • Ukierunkowany program wspierania mobilności EURES to działanie, w ramach którego propaguje się mobilność zawodową, stawia czoła wyzwaniom związanym z mobilnością wewnątrz UE i wspiera osoby poszukujące pracy, które potrzebują pakietu usług wsparcia, aby odnieść sukces.
 • Celem ukierunkowanego programu wspierania mobilności EURES jest pomoc obywatelom UE, którzy potrzebują spersonalizowanej pomocy w znalezieniu pracy, stażu lub przygotowania zawodowego w innym państwie członkowskim, Norwegii lub Islandii, a także wspieranie pracodawców w znalezieniu zmotywowanych i wykwalifikowanych pracowników.
 • Dzięki ukierunkowanemu programowi wspierania mobilności EURES osoby poszukujące pracy mogą otrzymać wsparcie w celu sprostania wyzwaniom związanym z pracą za granicą. Ukierunkowany program wspierania mobilności EURES może zapewniać wsparcie w formie ukierunkowanych świadczeń. Dzięki niemu można sfinansować kursy językowe, uznawanie kwalifikacji, koszty podróży i utrzymania.
 • Przyczynia się on do poprawy warunków umożliwiających osobom poszukującym pracy i pracownikom korzystanie z prawa do swobodnego przemieszczania się w całej UE oraz pomaga zaradzić nierównowadze na rynku pracy.

 

Kto może się zgłosić?

 • osoby, które chcą znaleźć pracę, staż lub przygotowanie zawodowe w państwie członkowskim, Islandii lub Norwegii;
 • osoby w wieku co najmniej 18 lat;
 • obywatele państw członkowskich, Norwegii lub Islandii;
 • wszystkie osoby poszukujące pracy, zarówno o wysokich, jak i niskich kwalifikacjach.

 

Gdzie można znaleźć nową pracę, staż lub przygotowanie zawodowe?

 • We wszystkich państwach członkowskich, w Islandii i w Norwegii.

 

Dlaczego?

Ponieważ...

 • chcesz się przenieść się do innego państwa członkowskiego, Norwegii lub Islandii w celu podjęcia pracy, stażu lub przygotowania zawodowego;
 • szukasz wsparcia w celu skorzystania z ekscytującej możliwości zdobycia nowej wiedzy i umiejętności, nauki nowych języków i skorzystania ze spersonalizowanych usług służb zatrudnienia.

 

Kiedy można rozpocząć poszukiwanie pracy?

Teraz!

 • Odwiedź odpowiednie strony! Poniżej znajdują się linki do obecnie realizowanych projektów w zakresie ukierunkowanego programu wspierania mobilności EURES.
 • Skontaktuj się z wiodącymi służbami zatrudnienia i ich partnerami oferującymi ukierunkowany program wspierania mobilności EURES.
 • Poproś o informacje na temat procedury przesyłania zgłoszeń, poszukiwania pracy, dopasowywania ofert pracy i pomocy w zakresie rekrutacji.
 • Weź udział w działaniu poświęconemu ukierunkowanemu programowi wspierania mobilności EURES.