EURES Targeted Mobility Scheme


Poszukujesz pracowników o określonym profilu, lecz masz trudności ze znalezieniem ich we własnym kraju? Czy uważasz, że wielokulturowy zespół europejski może zapewnić twojemu przedsiębiorstwu istotną przewagę?

 

Witamy na stronie ukierunkowanego programu wspierania mobilności EURES.

 

Ukierunkowany program wspierania mobilności EURES może w znacznym stopniu pomóc twojemu przedsiębiorstwu osiągnąć sukces!

 

Zapoznaj się z poniższymi pięcioma pytaniami

 

Czym jest ukierunkowany program wspierania mobilności EURES?

 • Ukierunkowany program wspierania mobilności EURES to działanie, w ramach którego propaguje się mobilność zawodową, stawia czoła wyzwaniom związanym z mobilnością wewnątrz UE i wspiera osoby poszukujące pracy, które potrzebują pakietu usług wsparcia, aby odnieść sukces.
 • Celem ukierunkowanego programu wspierania mobilności EURES jest pomoc obywatelom UE w znalezieniu pracy, stażu lub przygotowania zawodowego w innym państwie członkowskim, Norwegii lub Islandii, a także wspieranie pracodawców w znalezieniu zmotywowanych i wykwalifikowanych pracowników.
 • Małe i średnie przedsiębiorstwa (MŚP) mogą składać wnioski o wsparcie finansowe na pokrycie części kosztów szkolenia oraz ułatwienia nowym pracownikom, stażystom lub praktykantom zaaklimatyzowania się.
 • Dzięki ukierunkowanemu programowi wspierania mobilności EURES osoby poszukujące pracy mogą otrzymać wsparcie w celu sprostania wyzwaniom związanym z pracą za granicą. Ukierunkowany program wspierania mobilności EURES może zapewniać wsparcie w formie ukierunkowanych świadczeń. Dzięki niemu można sfinansować kursy językowe, uznawanie kwalifikacji, koszty podróży i utrzymania.
 • Przyczynia się on do poprawy warunków umożliwiających osobom poszukującym pracy i pracownikom korzystanie z prawa do swobodnego przemieszczania się w całej UE oraz może pomóc w rozwiązaniu problemu nierównowagi na rynku pracy.

 

Kto może się zgłosić?

 • Wszystkie przedsiębiorstwa lub organizacje mające siedzibę w państwie członkowskim, Norwegii lub Islandii, niezależnie od sektora gospodarki i wielkości przedsiębiorstwa lub organizacji.
 • Przedsiębiorstwa, które chcą zatrudnić osoby o określonym profilu.
 • Przedsiębiorstwa oferujące pisemną umowę o pracę na co najmniej sześć miesięcy (w przypadku pracy lub przygotowania zawodowego) lub trzy miesiące (w przypadku stażu).

 

Z których krajów twoje przedsiębiorstwo może pozyskiwać pracowników?

 • Z państw członkowskich, Islandii i Norwegii.

 

Dlaczego?

 • Chcesz zatrudnić zmotywowanych pracowników, stażystów lub praktykantów z innych państw członkowskich, Norwegii lub Islandii.
 • Szukasz spersonalizowanego wsparcia w celu zatrudnienia osób z innego państwa członkowskiego.
 • Praca, staż i przygotowanie zawodowe zgodne z prawem krajowym mogą kwalifikować się do uzyskania wsparcia, niezależnie od sektora gospodarki.

 

Kiedy Twoje przedsiębiorstwo może stać się częścią sieci ukierunkowanego programu wspierania mobilności EURES?

Teraz!

 • Odwiedź odpowiednie strony! Poniżej znajdują się linki do obecnie realizowanych projektów w zakresie ukierunkowanego programu wspierania mobilności EURES.
 • Skontaktuj się z wiodącymi służbami zatrudnienia i ich partnerami oferującymi ukierunkowany program wspierania mobilności EURES.
 • Poproś o informacje na temat warunków i zasad uczestnictwa, procedury przesyłania zgłoszeń, poszukiwania pracy, dopasowywania ofert pracy i pomocy w zakresie rekrutacji.
 • Weźmy udział w działaniu poświęconemu ukierunkowanemu programowi wspierania mobilności EURES.