Reactivate


Czy...

  • masz więcej niż 35 lat?
  • jesteś obywatelem państwa członkowskiego UE i mieszkasz legalnie w innym państwie członkowskim UE?
  • masz problem ze znalezieniem pracy lub możliwości szkolenia we własnym kraju?
  • chętnie przeniesiesz się do innego państwa członkowskiego UE?

Jeżeli tak, to program Reactivate może być dla Ciebie odpowiedni.

Co będę z tego mieć?

Reactivate to unijny program mobilności zawodowej, który ma pomóc obywatelom UE w wieku powyżej 35 lat w znalezieniu możliwości zatrudnienia, stażu lub przyuczenia do zawodu w innym kraju UE, a pracodawcom w znalezieniu wykwalifikowanych pracowników. Celem programu jest znalezienie ofert wynagradzanej pracy w całej Europie dla osób poszukujących pracę, a w szczególności dla bezrobotnych. Umowy o pracę oraz przyuczenie do zawodu muszą trwać co najmniej sześć miesięcy (w przypadku stażu może być to krótszy okres).

Dzięki programowi Reactivate możesz uzyskać informacje oraz dostęp do wyszukiwarki ofert pracy oraz wsparcia w zakresie rekrutacji i kojarzenia z prawodawcą. Możesz również kwalifikować się do uzyskania wsparcia finansowego na pokrycie kosztów związanych z rozmową kwalifikacyjną za granicą, jak też kursów językowych, uznania kwalifikacji i przeprowadzki do kraju docelowego.

Jakie kwalifikacje są niezbędne?

Program Reactivate jest otwarty dla kandydatów o różnym poziomie wykształcenia i/lub doświadczenia zawodowego.

Kto może wziąć udział?

Przewodnik Reactivate określa zasady i warunki udziału.

Poniżej znajdują linki do głównych służb zatrudnienia i służb partnerskich oferujących program. Jeżeli w twoim kraju nie są jeszcze oferowane tego typu usługi lub jeżeli niektóre linki krajowe nie są aktywne, możesz skontaktować się z głównymi służbami zatrudnienia.

Aby uzyskać więcej informacji, sprawdź wykaz służb zatrudnienia Reactivate i ich partnerów na szczeblu UE.