Reactivate


Czy...

  • prowadzisz firmę lub kierujesz organizacją zarejestrowaną w państwie członkowskim UE?
  • poszukujesz pracowników o określonym profilu i nie masz trudności ze znalezieniem ich we własnym kraju?
  • chętnie zatrudnisz pracowników, stażystów lub praktykantów w wieku powyżej 35 lat z innych krajów członkowskich UE?
  • możesz zapewnić szkolenia w miejscu pracy i wsparcie dla pozyskanych kandydatów?

Jeżeli tak, to program Reactivate może być dla ciebie odpowiedni.

Jakie korzyści odniesie moja firma?

Reactivate to unijny program mobilności zawodowej, który ma pomóc obywatelom UE w wieku powyżej 35 lat w znalezieniu możliwości zatrudnienia, stażu lub przyuczenia do zawodu w innym kraju UE. Jego celem jest w szczególności znalezienie zmotywowanych kandydatów na trudne do obsadzenia stanowiska w całej Europie.

Małe i średnie przedsiębiorstwa (MŚP) mogą składać wnioski o wsparcie finansowe na pokrycie części kosztów szkolenia oraz ułatwienia nowemu pracownikowi, stażyście lub praktykantowi zaaklimatyzowania się.

Jakie są wymagania co do płacy i warunków pracy?

Pracodawcy muszą zapewnić wynagrodzenie oraz pokrywać składki na ubezpieczenie społeczne lub inne świadczenia zgodnie z krajowym prawem pracy. Muszą również przedstawić pisemną umowę o pracę na okres co najmniej sześciu miesięcy (w przypadku stażu może być to krótszy okres).

Kto może wziąć udział?

Przewodnik Reactivate określa zasady i warunki udziału.

Poniżej znajdują linki do głównych służb zatrudnienia i służb partnerskich oferujących program. Jeżeli w twoim kraju nie są jeszcze oferowane tego typu usługi lub jeżeli niektóre linki krajowe nie są aktywne, możesz skontaktować się z głównymi służbami zatrudnienia.

Aby uzyskać więcej informacji, sprawdź wykaz służb zatrudnienia i Reactivate i ich partnerów na szczeblu UE.