Co to jest Drop'pin@EURES?


Drop’pin@EURES jest platformą, na której przedsiębiorstwa i organizacje mogą publikować i promować oferty skierowane do młodych ludzi mające na celu pomoc młodym Europejczykom w podjęciu pierwszych kroków na rynku pracy. Oferty publikowane na tej platformie online obejmują naukę zawodu, staże, programy szkoleniowe, kursy e-uczenia się, szkolenia językowe, wsparcie dla mobilności, coaching i mentoring itp.

Niezależnie od tego, jakiej oferty szukasz, by zwiększyć swoje szanse na znalezienie pracy w Europie, Drop’pin@EURES ma coś dla ciebie.

Drop’pin@EURES ułatwia również dopasowywanie ofert dla młodych ludzi z odpowiednim profilem danej osoby, przyznając dostęp do wielu wykwalifikowanych osób poszukujących pracy w całej Europie. Pracodawcy mogą znaleźć na platformie idealnego pracownika, przeglądając online CV potencjalnych kandydatów. Ponadto narzędzie to umożliwia organizacjom bezpośrednie i łatwe zamieszczanie na portalu ofert dla młodych osób, które mogą przeglądać młodzi członkowie EURES z całej Europy.