Co to jest Drop'pin@EURES?


Drop’pin@EURES jest platformą, na której przedsiębiorstwa i organizacje mogą publikować i promować oferty skierowane do młodych ludzi mające na celu pomoc młodym Europejczykom w podjęciu pierwszych kroków na rynku pracy. Oferty publikowane na tej platformie online obejmują naukę zawodu, staże, programy szkoleniowe, kursy e-uczenia się, szkolenia językowe, wsparcie dla mobilności, coaching i mentoring itp.

Niezależnie od tego, jakiej oferty szukasz, by zwiększyć swoje szanse na znalezienie pracy w Europie, Drop’pin@EURES ma coś dla ciebie.

Drop’pin@EURES ułatwia również dopasowywanie ofert dla młodych ludzi z odpowiednim profilem danej osoby, przyznając dostęp do wielu wykwalifikowanych osób poszukujących pracy w całej Europie. Pracodawcy mogą znaleźć na platformie idealnego pracownika, przeglądając online CV potencjalnych kandydatów. Ponadto narzędzie to umożliwia organizacjom bezpośrednie i łatwe zamieszczanie na portalu ofert dla młodych osób, które mogą przeglądać młodzi członkowie EURES z całej Europy.

 

Czym jest inicjatywa Digital Opportunity traineeships?

j

Digital Opportunity to projekt pilotażowy, który będzie oferować staże transgraniczne dla maksymalnie 6000 studentów i absolwentów ostatnich roczników w latach 2018–2020. Stażyści inicjatywy Digital Opportunity wzmocnią swoje cyfrowe umiejętności w takich dziedzinach jak cyberbezpieczeństwo, duże zbiory danych, technologia kwantowa, uczenie maszynowe, marketing cyfrowy i opracowywanie oprogramowania. Pierwsze staże rozpoczną się w czerwcu 2018 r., a stażyści otrzymają wynagrodzenie w wysokości około 500 EUR miesięcznie. Projekt pilotażowy będzie finansowany w ramach programu „Horyzont 2020” i wdrażany za pośrednictwem Erasmus+.

Tutaj znajdziesz więcej informacji o możliwości uczestniczenia w programie Digital Opportunity traineeships!