Co to jest Drop'pin@EURES?


 

Drop’pin@EURES jest platformą, na której przedsiębiorstwa i organizacje mogą publikować i promować oferty skierowane do młodych ludzi mające na celu pomoc młodym Europejczykom w podjęciu pierwszych kroków na rynku pracy. Możliwości na tej platformie internetowej obejmują przygotowanie zawodowe, staże, programy szkoleniowe, kursy e-learningowe, szkolenia językowe, wsparcie w zakresie mobilności, coaching i mentoring itd.

Niezależnie od tego, jakiego rodzaju możliwości szukasz, aby zwiększyć swoje szanse na znalezienie pracy w Europie, Drop’pin@EURES ma coś dla Ciebie.

Drop’pin@EURES ułatwia również dopasowanie możliwości młodzieży do profilu odpowiedniej młodej osoby, zapewniając dostęp do dużej liczby wykwalifikowanych osób poszukujących pracy w całej Europie. Na platformie pracodawcy mogą znaleźć idealne dopasowanie, przeglądając CV potencjalnych kandydatów online. Narzędzie to dodatkowo umożliwia organizacjom bezpośrednie i łatwe zamieszczanie na portalu ofert dla młodzieży, które mogą być widoczne dla młodych członków EURES z całej Europy.

 

Nowość: Dostępne stanowiska — przygotowanie zawodowe i staże na portalu EURES!

 

Mieszkanie i praca w innym kraju to świetne doświadczenie dla obywateli Unii w każdym wieku, pozwalające na zdobycie nowych umiejętności podczas poznawania innej kultury i nowych ludzi. Portal EURES wyświetla wszystkie miejsca pracy zarejestrowane publicznie w całej UE.

W przyszłości portal EURES będzie również obejmował płatne przygotowanie zawodowe i staże w państwach członkowskich UE, Islandii, Liechtensteinie, Norwegii i Szwajcarii. Już dziś na portalu EURES można znaleźć liczne oferty przygotowania zawodowego i praktyk, wkrótce zaś pojawią się kolejne oferty.  

Poznaj dostępne stanowiska, wprowadzając „przygotowanie zawodowe”, „staż” lub „praktyka zawodowa” w polu wyszukiwania poniżej. Aby zobaczyć dodatkowe możliwości, należy zapoznać się z dostępnymi stanowiskami na przygotowanie zawodowe i staże w ogólnej sekcji dotyczącej miejsc pracy EURES. .

W celu uzyskania dalszych porad w tej sprawie skontaktuj się z doradcą EURES z Twojego państwa członkowskiego .

Aby pomóc pracodawcom w znalezieniu właściwego kandydata, Komisja udostępniła pracodawcom listę kontrolną , ułatwiającą przejście przez ten proces. Korzystanie z tej listy kontrolnej może zwiększyć szanse na udaną współpracę i wyniki dla wszystkich zaangażowanych osób.

Jeśli jesteś zainteresowany przygotowaniem zawodowym i stażami, sprawdź unijny program mobilności Twoja pierwsza praca z EURES-em , który również może Cię zainteresować.

 

Czym jest inicjatywa Digital Opportunity traineeships?

Digital Opportunity to projekt pilotażowy, który będzie oferować staże transgraniczne dla maksymalnie 6000 studentów i młodych absolwentów w latach 2018–2020. Stażyści inicjatywy Digital Opportunity pogłębią swoje cyfrowe umiejętności w takich dziedzinach jak cyberbezpieczeństwo, duże zbiory danych, technologia kwantowa, uczenie maszynowe, marketing cyfrowy i opracowywanie oprogramowania. Pierwsze staże rozpoczną się w czerwcu 2018 r., a stażyści otrzymają wynagrodzenie w wysokości około 500 EUR miesięcznie. Projekt pilotażowy będzie finansowany w ramach programu „Horizon 2020” i wdrażany za pośrednictwem Erasmus+.

Tutaj znajdziesz więcej informacji o możliwości uczestniczenia w programie Digital Opportunity traineeships!