• Wydarzenia

Artykuły na aktualne tematy


<< Powrót do listy aktualności

Przyszłość rynku pracy: Nauczyciele

Strona Skills Forecast (prognozowanie zapotrzebowania na umiejętności), prowadzona przez Cedefop, pozwala nam sobie wyobrazić, w jaki sposób świat pracy będzie wyglądał za 10 lat W niniejszej serii artykułów przyglądamy się potencjalnym wyzwaniom i zmianom, w obliczu których stoją niektóre zawody niektóre zawody już teraz, i z którymi będą się mierzyć do 2030 r.
Picture

Kolejnym zawodem objętym analizą jest zawód nauczyciela. Nauczyciele to osoby odpowiedzialne za organizowanie zajęć lekcyjnych, seminariów lub wykładów na różnych poziomach kształcenia i w różnych dyscyplinach akademickich, obejmujących zarówno kształcenie ogólne, jak i kształcenie i szkolenie zawodowe.

 

Najważniejsze informacje

 

 • W 2018 r. blisko 11 mln osób w UE było zatrudnionych w zawodzie nauczyciela.

 • W ciągu 12 lat począwszy od 2006 r. zatrudnienie w sektorze nauczania wzrosło o 2%, jednak przewiduje się, że do roku 2030 spadnie o 2%.

 • Konsekwencją pojawienia się tzw. „umiejętności XXI wieku” jest edukacja skoncentrowana na uczniu i wyższe poziomy odniesienia w zakresie umiejętności.

 • W 2018 r. około 84% nauczycieli posiadało wysoki poziom kwalifikacji,

 • a odsetek kobiet zatrudnionych w tym zawodzie wynosił 71%.

 

Zadania i umiejętności

Poniżej przedstawiono najważniejsze zadania i umiejętności o znaczeniu ogólnym:

 

 • nauczanie i szkolenie,

 • kreatywność i rozwiązywanie problemów,

 • gromadzenie i ocena informacji,

 • umiejętność czytania i pisania,

 • samodzielność,

 • praca zespołowa,

 • obsługa i pomoc (tj. udzielanie wsparcia),

 • sprzedaż i wywieranie wpływu (tj. stosowanie umiejętności perswazyjnych),

 • korzystanie z technologii informacyjnych i komunikacyjnych (ICT).

 

Co nas czeka w przyszłości?

 

 • Do 2030 r. trzeba będzie obsadzić około 5,3 mln miejsc pracy.
 • Przewiduje się, że nowe miejsca pracy w zakresie nauczania i szkolenia zostaną utworzone w 13 z 28 analizowanych krajów.
 • Najprawdopodobniej zatrudnienie znacznie wzrośnie w Chorwacji, na Cyprze, we Francji, na Węgrzech, w Irlandii i w Rumunii, natomiast w dużym stopniu spadnie w Bułgarii, na Litwie, w Polsce i w Portugalii.
 • Odsetek nauczycieli posiadających wysokie kwalifikacje nie powinien ulec zmianie w latach 2018-2030.

 

Które czynniki stymulujące zmiany wpłyną na ich umiejętności?

Nauczyciele potrzebują wiedzy specjalistycznej i umiejętności miękkich. Muszą również dotrzymywać kroku zmieniającym się praktykom. Następujące czynniki prawdopodobnie zmienią ich profil umiejętności w nadchodzących latach.

 

 • Edukacja skoncentrowana na uczniu: Ta ciągła tendencja będzie wymagać od nauczycieli rozwijania umiejętności, które pomogą im współpracować z uczniami i zapewniać dostosowane do indywidualnych potrzeb nauczanie. Nauczyciele będą także potrzebować umiejętności, aby dostosować się do rosnącego nacisku na kreatywność, innowacyjność i przedsiębiorczość w polityce oświatowej.

 • Technologia: Postęp w cyfrowym uczeniu się będzie oznaczał, że nauczyciele będą potrzebowali nowych umiejętności technologicznych, takich jak zdolność do zarządzania internetowymi platformami uczenia się, tworzenia otwartych zasobów edukacyjnych i korzystania z mediów cyfrowych. W kształceniu i szkoleniu zawodowym nauczyciele mogą potrzebować specjalistycznej wiedzy technicznej, aby korzystać z zaawansowanych technologii.

 • Struktura demograficzna: Zaledwie jedna trzecia nauczycieli to osoby w wieku poniżej 40 lat, przez co w niektórych krajach poziom umiejętności w zakresie technologii ICT może być wyższy wśród uczniów niż wśród nauczycieli. Takie luki w umiejętnościach muszą zostać wypełnione.

 • Globalizacja: Nauczyciele potrzebują globalnej perspektywy, aby pomóc uczniom w wypracowaniu międzynarodowego punktu odniesienia. W coraz bardziej zróżnicowanych klasach nauczyciele muszą również rozumieć różne kultury i zapewniać edukację włączającą.

 

Prawie połowa państw UE kładzie również szczególny nacisk na poprawę umiejętności nauczycieli w zakresie nauk przyrodniczych, technologii i matematyki (STEM).

 

W jaki sposób można zaspokoić te potrzeby w zakresie umiejętności?

Kształcenie i szkolenie będą miały zasadnicze znaczenie dla zaspokojenia potrzeb nauczycieli w zakresie umiejętności, w tym wspierania ich w dostosowywaniu się do postępu technologicznego i edukacji skoncentrowanej na uczniu.

Decydenci polityczni muszą również współpracować w celu opracowania kompleksowego podejścia do różnorodności, w tym współpracy z zainteresowanymi stronami, rodzicami i grupami społecznymi. Komisja priorytetowo traktuje również profesjonalizację kadry zajmującej się wczesną edukacją.

 

Chcesz dowiedzieć się więcej na temat Skills Forecast i tego, jaka jest przyszłość rynku pracy w Europie? Przeczytaj naszartykuł poglądowy dotyczący tej serii oraz artykuły poświęcone prawnikom, specjalistom nauk społecznych i specjalistom w dziedzinie kultury, menadżerom w branży hotelarsko-gastronomicznej i detalicznej oraz specjalistom w dziedzinie ICT.

 

Powiązane linki:

Skills Forecast

Teaching professionals: skills opportunities and challenges (2019 update) [Nauczyciele: możliwości i wyzwania w zakresie umiejętności (aktualizacja z 2019 r.)]

Unijny rynek pracy i miejsca pracy w latach 2020.

Przyszłość rynku pracy:prawnicy, specjaliści nauk społecznych i specjaliści w dziedzinie kultury

Przyszłość rynku pracy:Menadżerowie sektora hotelarsko-gastronomicznego i sprzedaży

Przyszłość rynku pracy: Specjaliści z branży technologii ICT

 

Więcej informacji:

Europejskie Dni Pracy

Drop’pin@EURES

Znajdź doradców EURES

Warunki życia i pracy w państwach EURES

Baza ofert pracy EURES

Usługi EURES adresowane do pracodawców

Kalendarz wydarzeń EURES

Nadchodzące wydarzenia online

EURES na Facebooku

EURES na Twitterze

EURES na LinkedIn

 

Zastrzeżenie prawne: Zwracamy uwagę, że ani EURES, ani Komisja Europejska nie odpowiadają za treść wymienionych wyżej stron internetowych prowadzonych przez osoby trzecie.

29/01/2021

<< Powrót do listy aktualności
 
wyłączenie odpowiedzialności

Celem artykułów „W centrum uwagi..." jest dostarczanie użytkownikom portalu EURES informacji dotyczących aktualnych tematów i tendencji oraz zachęcanie do dyskusji i debaty. Treści te nie muszą odzwierciedlać stanowiska Komisji Europejskiej.