• Wydarzenia

Artykuły na aktualne tematy


<< Powrót do listy aktualności

Wracasz do Polski? EURES może Ci pomóc

Mobilność pracowników jest często utożsamiana z wyjazdem za granicę w poszukiwaniu pracy. Jednak dla niektórych pracowników mobilnych powrót do kraju może okazać się tak samo trudny jak wyjazd do obcego państwa. Zapytaliśmy Katarzynę Kawkę-Kopeć z krajowego urzędu koordynacji w Polsce o to, w jaki sposób urząd wspiera pracowników mobilnych powracających z zagranicy.
Picture

Ilu Polaków mieszka obecnie za granicą i jakie są główne powody, dla których wyjechali z Polski?

Dane statystyczne wskazują, że w 2018 r. za granicą mieszkało około 2,5 miliona Polaków, z czego 81% z nich w Unii Europejskiej. Najwięcej pracowników mobilnych z Polski odnotowano w Niemczech, Wielkiej Brytanii, Holandii i Irlandii. Główne powody wyjazdu Polaków do tych krajów to lepsze możliwości zatrudnienia, wyższe zarobki i standardy życia, lepsze warunki socjalne, korzystny system podatkowy i lepsza administracja publiczna.

 

Dlaczego niektórzy pracownicy mobilni z Polski decydują się na powrót do kraju?

Jest wiele powodów, dla których polscy pracownicy mobilni chcą wrócić do kraju, a mianowicie:

 

 • powody natury osobistej (chcą być bliżej rodziny i bliskich albo zaopiekować się starszymi krewnymi) i tęsknota za domem;

 • zakończenie umowy o pracę;

 • zetknięcie się z przejawami wrogości lub ksenofobii w państwie przyjmującym;

 • łańcuch powrotów (powrót jednej rodziny pociąga za sobą powroty również innych rodzin);

 • podjęcie decyzji o założeniu biznesu w Polsce;

 • niepewność związana z pandemią COVID-19.

 

Z jakimi wyzwaniami najczęściej zmagają się polscy pracownicy mobilni po powrocie do kraju?

Trudno to określić, ponieważ każda sytuacja jest inna. Niektórym trudno jest się przystosować do polskiego stylu pracy. Na przykład pracownikom wracającym z Wielkiej Brytanii ciężko jest się przyzwyczaić do relacji pracownik-szef, która w Polsce jest o wiele bardziej zhierarchizowana. Inni napotykają na przeszkody natury administracyjnej lub mają problemy z poziomem służby zdrowia. Dzieci, które chodziły do szkoły za granicą, mogą również mieć trudności z adaptacją do polskiego systemu szkolnictwa.

 

W jaki sposób EURES Polska pomaga pracownikom mobilnym powracającym z zagranicy w znalezieniu pracy?

Sieć EURES udziela osobom, które planują powrót do kraju, kompleksowych informacji na temat:

 

 • najważniejszych kroków, które należy podjąć zaraz po powrocie;

 • możliwości zatrudnienia i wskazówek dotyczących przygotowania CV;

 • spraw związanych z ubezpieczeniem społecznym (zasiłki dla bezrobotnych, ubezpieczenie zdrowotne, dodatki rodzinne, urlop rodzicielski, renty i emerytury);

 • projektów krajowych i bieżących inicjatyw;

 • pomocy w znalezieniu pracy.

 

Ważna jest zindywidualizowana pomoc. Dzięki niej pracownicy mobilni powracający z zagranicy mogą z powodzeniem osiedlić się ponownie w kraju. Przygotowaliśmy broszurę poświęconą życiu i pracy w Polsce, która dostępna jest w języku polskim, angielskim i niemieckim.

Innym przykładem jest projekt realizowany przez Wojewódzki Urząd Pracy w Gdańsku pod nazwą „Pomorskie! Tu wracam, tu pracuję”. Projekt skierowany jest do mieszkańców województwa pomorskiego w wieku powyżej 30 lat, którzy przez ponad 6 miesięcy mieszkali w Belgii, Francji, Niemczech, Irlandii, Holandii, Norwegii, Szwecji lub Wielkiej Brytanii i wrócili do Polski nie dalej niż 6 miesięcy temu. Projekt ma przede wszystkim za zadanie pomóc osobom powyżej 50. roku życia, kobietom, osobom z niepełnosprawnościami poszukującym pracy, a także osobom o niskich kwalifikacjach. Projekt przewiduje bezpłatne kursy i szkolenia zawodowe, pomoc doradcy zawodowego, wsparcie w uzyskaniu zatrudnienia w województwie pomorskim, sfinansowanie tłumaczenia zagranicznych dokumentów oraz dodatek relokacyjny, wsparcie psychologiczne i prawne, stypendium szkoleniowe, zwrot kosztów dojazdu, itp.

 

W jaki sposób EURES pomaga pracodawcom w zatrudnieniu pracowników mobilnych powracających do Polski?

EURES może pomóc pracodawcom na różne sposoby, na przykład organizując przeznaczone dla nich targi pracy online lub informując pracodawców o potencjale pracowników mobilnych powracających z zagranicy. Na przykład w maju 2019 r. polski rząd podjął decyzję o realizacji bezprecedensowego przedsięwzięcia – targów pracy w Londynie dla Polaków rozważających możliwość powrotu do Polski. Wydarzenie zostało dobrze przyjęte. Mieliśmy około 1000 odwiedzających i 30 wystawców – duże polskie firmy, przedsiębiorstwa międzynarodowe działające w Polsce i urzędy krajowe.

 

Czy są w Polsce jeszcze jakieś inicjatywy wspierające pracowników mobilnych powracających z zagranicy.

Tak, na przykład Narodowa Agencja Wymiany Akademickiej uruchomiła program Polskie Powroty aby zachęcić polskich naukowców do powrotu do kraju. Ta inicjatywa ma umożliwić wybitnym polskim naukowcom powrót do kraju i podjęcie pracy w instytucjach szkolnictwa wyższego, instytutach naukowych i centrach badawczych.

Działa również portal informacyjny, który ma za zadanie ułatwić pracownikom mobilnym powrót do Polski. W serwisie znaleźć można odpowiedzi na pytania dotyczące formalności związanych z powrotem do Polski, takich jak zapisanie dziecka do polskiej szkoły, rozliczenia podatkowe, ubezpieczenie społeczne i uznawanie zagranicznych dokumentów urzędowych. W portalu znaleźć można również porady psychologiczne dotyczące tego, w jaki sposób można przygotować siebie i swoją rodzinę do powrotu.

 

Powiązane linki:

Portal informacyjny dla pracowników mobilnych powracających do Polski

Życie i praca w Polsce

Polskie Powroty

 

Przeczytaj więcej:

Europejskie Dni Pracy

Drop’pin@EURES

Znajdź doradców EURES

Warunki życia i pracy w państwach EURES

Baza ofert pracy EURES

Usługi EURES adresowane do pracodawców

Kalendarz wydarzeń EURES

Nadchodzące wydarzenia online

EURES na Facebooku

EURES na Twitterze

EURES na LinkedIn

 

Zastrzeżenie prawne: Zwracamy uwagę, że ani EURES, ani Komisja Europejska nie odpowiadają za treść wymienionych wyżej stron internetowych prowadzonych przez osoby trzecie.

11/12/2020

<< Powrót do listy aktualności
 
wyłączenie odpowiedzialności

Celem artykułów jest dostarczanie użytkownikom portalu EURES informacji dotyczących aktualnych tematów i tendencji oraz zachęcanie do dyskusji i debaty. Ich treść te nie muszą odzwierciedlać stanowiska Europejski Urząd Ds. Pracy ani Komisji Europejskiej. Ponadto, że ani EURES, ani Komisja Europejska nie odpowiadają za treść wymienionych wyżej stron internetowych prowadzonych przez osoby trzecie.