• Wydarzenia

Artykuły na aktualne tematy


<< Powrót do listy aktualności

Jak pracodawcy mogą zaradzić nierównowadze płci spowodowanej kryzysem COVID-19

Pandemia COVID-19 znacznie przyspieszyła proces przechodzenia na elastyczną organizację pracy. Aby dostosować się do „nowej rzeczywistości”, wielu pracodawców wprowadza długookresowe zmiany w swoich strategiach dotyczących miejsc pracy. Istotne jest, aby uwzględnili oni przy tym, jak przyszły model zarządzania miejscem pracy wpłynie na równouprawnienie płci.
Picture

Jak wynika z niedawnego sprawozdania Wspólnego Centrum Badawczego, kobiety wykonujące pracę zarobkową z domu zazwyczaj częściej niż mężczyźni opiekują się dziećmi lub innymi członkami rodziny w godzinach pracy. W rezultacie wykonują mniej godzin nieprzerwanej pracy zarobkowej niż mężczyźni.

Elastyczna organizacja pracy może pomóc pracującym kobietom poprawić równowagę między życiem zawodowym a prywatnym, ale może też doprowadzić do dominacji mężczyzn w biurach. Miejsce pracy, w którym występuje znaczna nierównowaga płci, może mieć negatywny wpływ na dynamikę społecznych interakcji w zespole. Może się to przekładać na podział zadań oraz uwzględnianie opinii poszczególnych osób – pracownicy spędzający więcej czasu w biurze mogą być traktowani przez swoich przełożonych przychylniej niż osoby pracujące z domu.

W miarę coraz częstszego pojawiania się mieszanych modeli pracy przedsiębiorstwa muszą aktywnie podchodzić do zarządzania tymi kwestiami. Poniżej przedstawiamy kilka wskazówek, które mogą pomóc pracodawcom w osiąganiu większej równowagi płci w pracy.

 

Ogólna dostępność elastycznej pracy

Należy poinformować swoich pracowników, że każdy może pracować w trybie elastycznym, niezależnie od płci, wieku czy obowiązków opiekuńczych. Jasne zasady dotyczące elastycznej organizacji pracy w twojej firmie pomogą ograniczyć nierówności.

 

Przykład ze strony pracowników wyższego szczebla

Wciąż istnieje błędne przekonanie, że praca wykonywana w biurze ma większą wartość niż praca zdalna. Pracownicy powinni widzieć, że nawet najważniejsze funkcje mogą być realizowane elastycznie, i należy zachęcać osoby na wyższych stanowiskach, aby pracowały z domu.

 

Badanie preferencji pracowników

Wiele przedsiębiorstw prowadzi badania ankietowe swoich pracowników, aby uwzględnić indywidualne preferencje i okoliczności. Przy okazji takich badań można monitorować podział ze względu na płeć wśród osób chcących wrócić do biura.

 

Szkolenie kadry kierowniczej

Dla wielu kierowników zarządzanie zespołem pracowników znajdujących się w różnych miejscach nadal jest nowością i wyzwaniem. Należy dopilnować, aby kadra kierownicza miała umiejętności i narzędzia niezbędne do zarządzania zespołami w ramach mieszanego modelu pracy.

 

Utrzymywanie stałej komunikacji

Zasadnicze znaczenie ma utrzymywanie spójnej komunikacji ze wszystkimi pracownikami, niezależnie od ich lokalizacji. Należy dopilnować, aby osoby, które zdecydowały się na pracę zdalną, były traktowane jako zasadnicza część zespołu oraz informowane o wszystkich zmianach w przedsiębiorstwie.

 

Zachowanie elastyczności

Nadal trudno jest przewidzieć, jak utrzymująca się pandemia COVID-19 wpłynie na nas w przyszłości, a zatem potrzeby pracowników będą się prawdopodobnie zmieniać. Trzeba monitorować te zmiany przez prowadzenie okresowych badań ankietowych oraz dopilnować, by polityka przedsiębiorstwa była zgodna z celami w zakresie różnorodności i włączenia społecznego.

 

Jaki jest najlepszy sposób na wdrożenie w firmie nowych pracowników zagranicznych, gdy pracują oni zdalnie? Mamy kilka praktycznych i pomocnych wskazówek.

 

Powiązane linki:

Jak kryzys COVID-19 wpłynie na istniejące różnice w traktowaniu kobiet i mężczyzn w Europie?

Podstawowe wskazówki dotyczące wdrażania nowych pracowników zagranicznych

 

Więcej informacji:

Europejskie Dni Pracy

Drop’pin@EURES

Znajdź doradców EURES

Warunki życia i pracy w państwach EURES

Baza ofert pracy EURES

Usługi EURES adresowane do pracodawców

Kalendarz wydarzeń EURES

Nadchodzące wydarzenia online

EURES na Facebooku

EURES na Twitterze

EURES na LinkedIn

 

Zastrzeżenie prawne: Zwracamy uwagę, że ani EURES, ani Komisja Europejska nie odpowiadają za treść wymienionych wyżej stron internetowych prowadzonych przez osoby trzecie.

24/02/2021

<< Powrót do listy aktualności
 
wyłączenie odpowiedzialności

Celem artykułów jest dostarczanie użytkownikom portalu EURES informacji dotyczących aktualnych tematów i tendencji oraz zachęcanie do dyskusji i debaty. Ich treść te nie muszą odzwierciedlać stanowiska Europejski Urząd Ds. Pracy ani Komisji Europejskiej. Ponadto, że ani EURES, ani Komisja Europejska nie odpowiadają za treść wymienionych wyżej stron internetowych prowadzonych przez osoby trzecie.