• Wydarzenia

Artykuły na aktualne tematy


<< Powrót do listy aktualności

UE inicjuje nowy program wspierania europejskich MŚP

W dniu 10 marca UE uruchomiła MobiliseSME – nowy program dla MŚP. W ramach inauguracji programu zorganizowano webinarium, aby wyjaśnić, w jaki sposób przedsiębiorstwa mogą odnieść korzyści z uczestnictwa. Więcej informacji na temat programu i korzyści z niego płynących w niniejszym artykule.
Picture

W ciągu ostatnich kilku lat UE opracowała szereg programów i inicjatyw mających na celu wspieranie wewnętrznego przepływu pracowników i współpracy między przedsiębiorstwami, zwłaszcza MŚP. Dotychczas nie istniał specjalny program służący wspieraniu pracowników podróżujących do innych przedsiębiorstw za granicą i wymiany umiejętności. Doprowadziło to do utworzenia MobiliseSME.

 

Czym jest MobiliseSME?

MobiliseSME jest pierwszym programem mobilności przeznaczonym specjalnie dla pracowników MŚP, finansowanym z osi EURES programu na rzecz zatrudnienia i innowacji społecznych (EaSI) i przez Komisję Europejską. Opiera się on na udanym projekcie pilotażowym przeprowadzonym w latach 2015-2017 i wspiera oddelegowanie i współpracę między europejskimi MŚP.

„Głównym celem MobiliseSME jest zwiększenie internacjonalizacji unijnych MŚP, poprawa ich konkurencyjności i ustanowienie wspólnej metodologii na szczeblu UE w odniesieniu do programu mobilności dla pracowników MŚP” – wyjaśnia Jose Enrique Val, kierownik projektu w Fundacion Equipo Humano. „Program ma na celu wykorzystanie pełnego potencjału jednolitego rynku UE i jednego z jego najcenniejszych aktywów – MŚP, które stanowią 99% przedsiębiorstw w UE”.

 

Jakie są korzyści dla MŚP?

Program oferuje MŚP pomoc praktyczną i finansową poprzez organizowanie i wspieranie krótkich pobytów (1-6 miesięcy) w MŚP w innych krajach UE. Oddelegowania te są współfinansowane przez KE, a miesięczne dotacje wynoszą od 560 EUR do 1100 EUR w zależności od kosztów utrzymania w każdym kraju. Dotacje te pokrywają koszty integracji, zakwaterowania, podróży i szkoleń.

Dotacje i oddelegowania nie są jedynymi korzyściami wynikającymi z uczestnictwa w MobiliseSME. Oferuje ono również dostosowane do potrzeb sesje poświęcone temu, jak umiędzynarodowić produkty. Uczestniczące MŚP mogą korzystać z rozległych sieci, do których należą lokalne punkty kontaktowe, zwiększając ich widoczność na szczeblu UE. Program zapewnia również MŚP narzędzia i informacje umożliwiające znalezienie partnerów biznesowych w UE, rozszerzenie ich działalności, produktów i usług oraz poprawę ich wiedzy, umiejętności i kompetencji.

 

W jaki sposób można wziąć udział?

Udział w programie jest łatwy! Na początku można wejść na stronę internetową MobiliseSME i sprawdzić, czy spełnia się kryteria kwalifikowalności. Kolejnym krokiem jest zarejestrowanie się na platformie nawiązywania kontaktów w celu znalezienia odpowiedniego partnera z pomocą lokalnych punktów kontaktowych. Następnie można rozwijać umiejętności i kompetencje w przedsiębiorstwach przyjmujących, aby wzmocnić międzynarodowe partnerstwa biznesowe na jednolitym rynku UE. Termin rejestracji online upływa w połowie 2022 r.

 

Powiązane linki:

Strona internetowa MobiliseSME

 

Więcej informacji:

Europejskie Dni Pracy

Znajdź doradców EURES

Warunki życia i pracy w państwach EURES

Baza ofert pracy EURES

Usługi EURES adresowane do pracodawców

Kalendarz wydarzeń EURES

Nadchodzące wydarzenia online

EURES na Facebooku

EURES na Twitterze

EURES na LinkedIn

 

Zastrzeżenie prawne: Zwracamy uwagę, że ani EURES, ani Komisja Europejska nie odpowiadają za treść wymienionych wyżej stron internetowych prowadzonych przez osoby trzecie.

31/03/2021

<< Powrót do listy aktualności
 
wyłączenie odpowiedzialności

Celem artykułów jest dostarczanie użytkownikom portalu EURES informacji dotyczących aktualnych tematów i tendencji oraz zachęcanie do dyskusji i debaty. Ich treść te nie muszą odzwierciedlać stanowiska Europejski Urząd Ds. Pracy ani Komisji Europejskiej. Ponadto, że ani EURES, ani Komisja Europejska nie odpowiadają za treść wymienionych wyżej stron internetowych prowadzonych przez osoby trzecie.