• Wydarzenia

Artykuły na aktualne tematy


<< Powrót do listy aktualności

UE inicjuje nowy program wspierania europejskich MŚP

W dniu 10 marca UE uruchomiła MobiliseSME – nowy program dla MŚP. W ramach inauguracji programu zorganizowano webinarium, aby wyjaśnić, w jaki sposób przedsiębiorstwa mogą odnieść korzyści z uczestnictwa. Więcej informacji na temat programu i korzyści z niego płynących w niniejszym artykule.
Picture

W ciągu ostatnich kilku lat UE opracowała szereg programów i inicjatyw mających na celu wspieranie wewnętrznego przepływu pracowników i współpracy między przedsiębiorstwami, zwłaszcza MŚP. Dotychczas nie istniał specjalny program służący wspieraniu pracowników podróżujących do innych przedsiębiorstw za granicą i wymiany umiejętności. Doprowadziło to do utworzenia MobiliseSME.

 

Czym jest MobiliseSME?

MobiliseSME jest pierwszym programem mobilności przeznaczonym specjalnie dla pracowników MŚP, finansowanym z osi EURES programu na rzecz zatrudnienia i innowacji społecznych (EaSI) i przez Komisję Europejską. Opiera się on na udanym projekcie pilotażowym przeprowadzonym w latach 2015-2017 i wspiera oddelegowanie i współpracę między europejskimi MŚP.

„Głównym celem MobiliseSME jest zwiększenie internacjonalizacji unijnych MŚP, poprawa ich konkurencyjności i ustanowienie wspólnej metodologii na szczeblu UE w odniesieniu do programu mobilności dla pracowników MŚP” – wyjaśnia Jose Enrique Val, kierownik projektu w Fundacion Equipo Humano. „Program ma na celu wykorzystanie pełnego potencjału jednolitego rynku UE i jednego z jego najcenniejszych aktywów – MŚP, które stanowią 99% przedsiębiorstw w UE”.

 

Jakie są korzyści dla MŚP?

Program oferuje MŚP pomoc praktyczną i finansową poprzez organizowanie i wspieranie krótkich pobytów (1-6 miesięcy) w MŚP w innych krajach UE. Oddelegowania te są współfinansowane przez KE, a miesięczne dotacje wynoszą od 560 EUR do 1100 EUR w zależności od kosztów utrzymania w każdym kraju. Dotacje te pokrywają koszty integracji, zakwaterowania, podróży i szkoleń.

Dotacje i oddelegowania nie są jedynymi korzyściami wynikającymi z uczestnictwa w MobiliseSME. Oferuje ono również dostosowane do potrzeb sesje poświęcone temu, jak umiędzynarodowić produkty. Uczestniczące MŚP mogą korzystać z rozległych sieci, do których należą lokalne punkty kontaktowe, zwiększając ich widoczność na szczeblu UE. Program zapewnia również MŚP narzędzia i informacje umożliwiające znalezienie partnerów biznesowych w UE, rozszerzenie ich działalności, produktów i usług oraz poprawę ich wiedzy, umiejętności i kompetencji.

 

W jaki sposób można wziąć udział?

Udział w programie jest łatwy! Na początku można wejść na stronę internetową MobiliseSME i sprawdzić, czy spełnia się kryteria kwalifikowalności. Kolejnym krokiem jest zarejestrowanie się na platformie nawiązywania kontaktów w celu znalezienia odpowiedniego partnera z pomocą lokalnych punktów kontaktowych. Następnie można rozwijać umiejętności i kompetencje w przedsiębiorstwach przyjmujących, aby wzmocnić międzynarodowe partnerstwa biznesowe na jednolitym rynku UE. Termin rejestracji online upływa w połowie 2022 r.

 

Powiązane linki:

Strona internetowa MobiliseSME

 

Więcej informacji:

Europejskie Dni Pracy

Znajdź doradców EURES

Warunki życia i pracy w państwach EURES

Baza ofert pracy EURES

Usługi EURES adresowane do pracodawców

Kalendarz wydarzeń EURES

Nadchodzące wydarzenia online

EURES na Facebooku

EURES na Twitterze

EURES na LinkedIn

 

Zastrzeżenie prawne: Zwracamy uwagę, że ani EURES, ani Komisja Europejska nie odpowiadają za treść wymienionych wyżej stron internetowych prowadzonych przez osoby trzecie.

31/03/2021

<< Powrót do listy aktualności
 
wyłączenie odpowiedzialności

Celem artykułów „W centrum uwagi..." jest dostarczanie użytkownikom portalu EURES informacji dotyczących aktualnych tematów i tendencji oraz zachęcanie do dyskusji i debaty. Treści te nie muszą odzwierciedlać stanowiska Komisji Europejskiej.