• Wydarzenia

Odkryj europejski rynek pracy!

Czekających na Ciebie ofert pracy: 2,824,325

Dołącz do rynku pracy EURES!

Pozwól jednemu z 16,109 pracowników zarejestrowanych na EURES znaleźć cię, dzięki zdefiniowaniu twojego profilu EURES i utworzeniu CV on-line.

Jak bezpiecznie zorganizować przeprowadzkę związaną z pracą w czasach pandemii COVID-19

Przeprowadzka w celu podjęcia pracy może być wymagającym przedsięwzięciem, natomiast pandemia COVID-19 w wcale nie ułatwia sprawy. W obecnych czasach, jak nigdy dotąd, musimy dokładnie rozważyć przeprowadzkę. Oto nasze cztery najważniejsze wskazówki, które pomogą uniknąć ci niespodziewanych wyzwań i pomóc ci w bezpiecznej przeprowadzce związanej z pracą w czasach pandemii COVID-19.

Arts, entertainment and recreation DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z KULTURĄ, ROZRYWKĄ I REKREACJĄ Agriculture, forestry and fishing ROLNICTWO, LEŚNICTWO I RYBACTWO Information and communication INFORMACJA I KOMUNIKACJA Administrative and support service activities DZIAŁALNOŚĆ PROFESJONALNA, NAUKOWA I TECHNICZNA Electricity, gas, steam and air conditioning supply WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ, PARĘ WODNĄ I POWIET EU toolbox for mobility EU toolbox for mobility EURES Portal EURES Portal Employers Pracodawcy Europa Europie Financial and insurance activities INFORMACJA I KOMUNIKACJA Water supply, sewerage, waste management and remediation activities DOSTAWA WODY, GOSPODAROWANIE ŚCIEKAMI I ODPADAMI ORAZ DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Human health and social work activities OPIEKA ZDROWOTNA I POMOC SPOŁECZNA Hints and tips Hints and tips Accommodation and food service activities DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ZAKWATEROWANIEM I USŁUGAMI GASTRONOMICZNYMI Jobseekers Osoby poszukujące pracy Labour market news/mobility news Labour market news/mobility news Mining and quarrying GÓRNICTWO I WYDOBYWANIE Transportation and storage TRANSPORT I GOSPODARKA MAGAZYNOWA Manufacturing PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE Construction BUDOWNICTWO Public administration and defence; compulsory social security ADMINISTRACJA PUBLICZNA I OBRONA NARODOWA; OBOWIĄZKOWE UBEZPIECZENIA SPOŁEC Other service activities POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA Partners in European mobility Partners in European mobility Activities of households as employers, undifferentiated goods- and services GOSPODARSTWA DOMOWE ZATRUDNIAJĄCE PRACOWNIKÓW, GOSPODARSTWA DOMOWE PRODUKUJ Wholesale and retail trade; repair of motor vehicles and motorcycles HANDEL HURTOWY I DETALICZNY; NAPRAWA POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH I MOTOCYKLI Real estate activities DZIAŁALNOŚĆ ZWIAZANA Z OBSŁUGĄ RYNKU NIERUCHOMOŚCI Professional, scientific and technical activities DZIAŁALNOŚĆ PROFESJONALNA, NAUKOWA I TECHNICZNA Education EDUKACJA

22/10/2020

Przeczytaj więcej >>


"Jeżeli szukasz osób, które będą cię wspierać, posiadają wiele kontaktów we wszystkich państwach europejskich i naprawdę mogą ci pomóc w znalezieniu pracy, i to bezpłatnie, zapukaj do drzwi doradcy EURES!"

Viola de Carlo ,Wlochy


"Sometimes the best part of my job is that the chair swivels."

EURES Adviser