Announcement
Najnowsze wiadomości - Komisja Europejska przyjęła wytyczne służące ochronie pracowników sezonowych w UE w kontekście pandemii koronawirusa. Dokument zawiera wskazówki dla organów krajowych, jednostek inspekcji pracy i partnerów społecznych w celu zagwarantowania praw, zdrowia i bezpieczeństwa pracowników sezonowych oraz zapewnienia, aby byli oni świadomi swoich praw. Więcej informacji znajduje się tutaj.

Announcement
Z dniem 1 lutego 2020 r. Zjednoczone Królestwo nie jest już członkiem Unii Europejskiej. Jednakże na mocy umowy o wystąpieniu zawartej między UE a Zjednoczonym Królestwem swobodny przepływ pracowników między Zjednoczonym Królestwem a państwami członkowskimi, obejmujący usługi w ramach EURES, będzie wciąż obowiązywał w okresie przejściowym, który obecnie jest ustalony do dnia 31 grudnia 2020 r.

Praca w dowolnym miejscu w Europie

Wyszukaj. Znajdź. Dopasuj.

EURES w pigułce

Wolny. Wielojęzyczny. Sieć ludzka

EURES, który rozpoczął działalność w 1994 r., jest europejską siecią współpracy służb zatrudnienia mającą na celu ułatwianie swobodnego przepływu pracowników. Sieć zawsze dążyła do zapewnienia, aby Europejczycy mogli korzystać z równych szans, pomimo istnienia barier językowych, różnic kulturowych, wyzwań biurokratycznych, zróżnicowanych przepisów prawa pracy oraz nieuznawania świadectw edukacyjnych w różnych krajach Europy.

Najważniejsze

Zostań członkiem lub partnerem EURES

Aby EURES stał się silniejszy i skuteczniejszy jako instrument ułatwiający swobodny przepływ i poprawę funkcjonowania europejskiego rynku pracy, został on poddany reformie wprowadzonej rozporządzeniem w sprawie EURES (UE) 2016/589.

Zaangażować się