Ogłoszenie
Wkrótce Europejski Urząd ds. Pracy (ELA) będzie odpowiadał za Europejski Urząd Koordynacji EURES (ECO)… Obejmuje to między innymi zarządzanie tym portalem. Chcesz dowiedzieć się więcej o ELA? Wszystkie istotne informacje i więcej znajdziesz tutaj .

Praca w dowolnym miejscu w Europie

Wyszukaj. Znajdź. Dopasuj.

EURES w pigułce

Wolny. Wielojęzyczny. Sieć ludzka

EURES, który rozpoczął działalność w 1994 r., jest europejską siecią współpracy służb zatrudnienia mającą na celu ułatwianie swobodnego przepływu pracowników. Sieć zawsze dążyła do zapewnienia, aby Europejczycy mogli korzystać z równych szans, pomimo istnienia barier językowych, różnic kulturowych, wyzwań biurokratycznych, zróżnicowanych przepisów prawa pracy oraz nieuznawania świadectw edukacyjnych w różnych krajach Europy.

Najważniejsze

Zostań członkiem lub partnerem EURES

Aby EURES stał się silniejszy i skuteczniejszy jako instrument ułatwiający swobodny przepływ i poprawę funkcjonowania europejskiego rynku pracy, został on poddany reformie wprowadzonej rozporządzeniem w sprawie EURES (UE) 2016/589.

Zaangażować się