O nas


EURES to oparta na współpracy sieć, której celem jest ułatwianie swobodnego przepływu pracowników pomiędzy 27 państwami członkowskimi Unii Europejskiej oraz Szwajcarią, Islandią, Lichtensteinem i Norwegią.

W skład sieci wchodzą Europejski Urząd Koordynacji (ECO), Krajowe Urzędy Koordynacji (NCO), partnerzy sieci EURES oraz stowarzyszeni partnerzy sieci EURES.Partnerami sieci mogą być publiczne służby zatrudnienia (PES), prywatne służby zatrudnienia (PRES), związki zawodowe, organizacje pracodawców i inni istotni uczestnicy rynku pracy.

Partnerzy dostarczają informacje oraz prowadzą rekrutację i świadczą usługi pośrednictwa pracy na rzecz pracodawców oraz osób poszukujących zatrudnienia, a krajowe oraz europejskie urzędy koordynacji nadzorują organizację działań odpowiednio na szczeblu europejskim i krajowym.

Sieć EURES ma także do odegrania ważną rolę w przekazywaniu konkretnych informacji i świadczeniu usług pośrednictwa pracy na rzecz pracodawców i pracowników w europejskich regionach transgranicznych.

W praktyce sieć EURES świadczy swoje usługi poprzez portal oraz poprzez sieć około1000 doradców EURES, którzy na co dzień kontaktują się z poszukującymi pracy i pracodawcami w całej Europie.