Doradcy EURES


EURES posiada sieć doradców w celu dostarczenia - poprzez kontakty osobiste - informacji potrzebnych osobom poszukującym pracy i pracodawcom. Europejska sieć doradców liczy obecnie ponad 900 osób i wciąż się rozszerza.

Doradcy EURES to doświadczeni specjaliści świadczący usługi EURES w zakresie informowania, ukierunkowania i dopasowania ofert, zarówno na rzecz osób poszukujących pracy, jak i pracodawców, zainteresowanych europejskim rynkiem pracy. Doradcy są ekspertami posiadającymi wiedzę na temat praktycznych, prawnych i administracyjnych kwestii dotyczących mobilności na poziomie krajowym i transgranicznym, i są pracownikami publicznych służby zatrudnienia w każdym państwie członkowskim lub też innych organizacji partnerskich w ramach sieci EURES.

Aby znaleźć doradcę EURES w Twoim kraju lub regionie transgranicznym, użyj formularza wyszukiwania poniżej. Z doradcami EURES można kontaktować się, wysyłając e-mail lub telefonicznie. Zwracamy uwagę, że nasi doradcy są bardzo zajęci, więc uzyskanie odpowiedzi na e-mail może zająć trochę czasu.