Din første EURES-jobb


Er du ...

  • i alderen 18–35?
  • statsborger og lovlig bosatt i en EU-medlemsstat, Norge eller Island?
  • ute av stand til å finne jobb eller utdanning i ditt eget land?
  • villig til å flytte til en annen EU-medlemsstat, Norge eller Island for en jobb, praksisplass eller læreplass?

Hvis det er tilfellet, kan Din første EURES-jobb være løsningen for deg.

Hva er fordelene for meg?

Din første EURES-jobb er en EU-ordning for jobbmobilitet som har som skal fremme arbeidstakermobilitet ved å hjelpe unge EU-borgere med å finne en jobb, praksisplass eller læreplass it et annet EU-land, Norge eller Island, og hjelpe arbeidsgivere med å finne kvalifisert arbeidskraft. Ordningen tar sikte på å matche kandidater og ledige stillinger i hele Europa. Stillingen må ha en varighet på henholdsvis minst 6 måneder (dersom det gjelder en jobb eller læreplass) eller 3 måneder (dersom det gjelder en praksisplass).

Gjennom Din første EURES-jobb kan du få informasjon og hjelp til jobbsøking, jobbmatching og rekruttering. Du kan også få økonomisk støtte til å delta på jobbintervju i utlandet og til utgifter til for eksempel språkopplæring, godkjenning av kvalifikasjoner eller flytting til det aktuelle landet.

Hvilke kvalifikasjoner trenger jeg?

Din første EURES-jobb er åpen for kandidater på ulikt utdanningsnivå og med eller uten arbeidserfaring.

Hvordan kan jeg delta?

Din første EURES-jobb-guiden beskriver vilkår og regler for ordningen.

Nedenfor finner du lenker til ansvarlige arbeidsformidlinger og samarbeidspartnere som tilbyr ordningen. Dersom ditt land ikke tilbyr disse tjenestene ennå, eller noen av landets nettlenker ikke er aktive, kan du kontakte den ansvarlige arbeidsformidlingen.

For nærmere opplysninger kan du også sjekke Din første EURES-jobb-listen over arbeidsformidlinger og deres samarbeidspartnere på EU-plan.