Din første EURES-jobb


Er du ...

  • en bedrift eller organisasjon registrert i en EU-medlemsstat, Norge eller Island?
  • interessert i å rekruttere unge mennesker med en bestemt profil og synes det er vanskelig å finne dem i hjemlandet ditt?
  • villig til å ansette medarbeidere, praktikanter eller lærlinger i alderen 18–35 fra andre EU-medlemsstater, Norge eller Island?
  • i stand til å gi jobbasert opplæring og annen støtte til kandidatene?

Hvis det er tilfellet, kan Din første EURES-jobb være løsningen for deg.

Hva er fordelene for min bedrift?

Din første EURES-jobb er en EU-ordning som skal fremme arbeidstakermobilitet ved å hjelpe arbeidsgivere med å finne kvalifiserte kandidater og unge europeere med å finne en jobb, praksisplass eller læreplass i et annet EU-land, Norge eller Island. Ordningen tar særlig sikte på å finne motiverte unge kandidater i hele Europa til stillinger som er vanskelige å besette.

Små og mellomstore bedrifter (SMB-er) kan søke om økonomisk støtte til å dekke en del av kostnadene ved opplæring og integrering for den den nyansatte, praktikanten eller lærlingen.

Hva med lønn og vilkår?

Arbeidsgiver må betale lønn og trygdeavgift og andre godtgjørelser i henhold til nasjonal arbeidsrett. De må også inngå en skriftlig arbeidsavtale på henholdsvis minst seks måneder (dersom det gjelder en jobb eller læreplass) eller tre måneder (dersom det gjelder en praksisplass).

Hvordan kan vi delta?

Din første EURES-jobb-guiden beskriver vilkår og regler for ordningen.

Nedenfor finner du lenker til ansvarlige arbeidsformidlinger og samarbeidspartnere som tilbyr ordningen. Dersom ditt land ikke tilbyr disse tjenestene ennå, eller noen av landets nettlenker ikke er aktive, kan du kontakte den ansvarlige arbeidsformidlingen.

For nærmere opplysninger kan du også sjekke Din første EURES-jobb-listen over arbeidsformidlinger og deres samarbeidspartnere på EU-plan.