EURES Targeted Mobility Scheme


Er det vanskelig å finne jobb eller utdanning i eget land?

Har du støtt på mange hindringer i forbindelse med å jobbe i utlandet, og du vet ikke hvordan du skal overvinne dem?

 

Velkommen til EURES målrettet mobilitetsordning (TMS)

 

Hvis du er på utkikk etter dedikert støtte som kan hjelpe deg med å gripe en spennende jobbmulighet for å tilegne deg ny kunnskap og kompetanse i et annet EU-land, Island eller Norge, her du kommet til rett sted. Finn ut mer om hvordan EURES målrettet mobilitetsordning kan hjelpe deg.

 

Følg de 5 punktene

 

Hva er EURES målrettet mobilitetsordning?

 • EURES målrettet mobilitetsordning er et tiltak som fremmer jobbmobilitet, gir støtte i forbindelse med mobilitetsutfordringer innenfor EU og bistår arbeidssøkere som trenger tilgang til en rekke støttetjenester for å lykkes med deres jobbplaner.
 • EURES målrettet mobilitetsordning har som mål å hjelpe EU-borgere som trenger skreddersydd hjelp for å finne en jobb, praktikantplass eller læreplass i et annet EU-land, Norge eller Island, og å støtte arbeidsgivere med å finne motiverte og kvalifiserte arbeidstakere.
 • Takket være EURES målrettet mobilitetsordning kan arbeidssøkere få bistand til å takle forskjellige utfordringer knyttet til å jobbe i utlandet. EURES målrettet mobilitetsordning kan også gi deg støtte i form målrettet økonomisk støtte. Under visse omstendigheter dekkes blant annet språkkurs, anerkjennelse av kvalifikasjoner, reise- og oppholdsutgifter.
 • Det fremmer arbeidssøkeres og arbeidstakeres forutsetninger til å utøve sin rett til fri bevegelse i EU, og det bidrar til å håndtere ubalanser i arbeidsmarkedet.

 

Hvem kan søke?

 • Personer som ønsker å finne en jobb, praktikantplass eller læreplass i et EU-land, Island eller Norge.
 • Du må minst være 18 år gammel.
 • Statsborgere i et EU-land, Norge eller Island.
 • Alle arbeidssøkere med både høye og lave kvalifikasjoner.

 

Hvor kan du finne en ny jobb, praktikantplass eller læreplass?

 • I alle EU-medlemsstater, Island og Norge.

 

Hvorfor?

Fordi du …

 • Er interessert i å flytte til et annet EU-land, Norge eller Island for en jobb, praksisplass eller læreplass.
 • Leter etter støtte til å gripe en spennende mulighet til å tilegne seg ny kunnskap, kompetanse og nye språk, samt dra nytte av en skreddersydd arbeidsformidling.

 

Når kan du starte jobbsøket?

Nå!

 • Gå til de relevante sidene! Nedenfor finner du lenker til aktuelle prosjekter knyttet til EURES målrettet mobilitetsordning.
 • Kontakt den ledende arbeidsformidlingen og deres partnere som tilbyr EURES målrettet mobilitetsordning.
 • Be om informasjon i forbindelse med søknadsprosessen, jobbsøking, matching og rekrutteringshjelp.
 • Bli med i EURES målrettet mobilitetsordning.