EURES Targeted Mobility Scheme


Er du interessert i å rekruttere personer med en bestemt profil, men sliter med å finne dem i ditt eget land? Tror du at et flerkulturelt europeisk team kan gi bedriften din en viktig fordel?

 

Velkommen til siden for EURES målrettet mobilitetsordning.

 

La EURES målrettet mobilitetsordning hjelpe bedriften din på en meningsfull måte!

 

Følg de 5 punktene

 

Hva er EURES målrettet mobilitetsordning?

 • EURES målrettet mobilitetsordning (TMS) er et tiltak som fremmer jobbmobilitet, gir støtte i forbindelse med mobilitetsutfordringer innenfor EU og bistår arbeidssøkere som trenger tilgang til en rekke støttetjenester for å lykkes med deres jobbplaner.
 • EURES målrettet mobilitetsordning har som mål å hjelpe EU-borgere som trenger skreddersydd hjelp for å finne en jobb, praktikantplass eller læreplass i et annet EU-land, Norge eller Island, og å støtte arbeidsgivere med å finne motiverte og kvalifiserte arbeidstakere.
 • Små og mellomstore bedrifter (SMB-er) kan søke om økonomisk støtte til å dekke en del av kostnadene ved opplæring og integrering for nyansatte, praktikanter eller lærlinger.
 • Takket være EURES målrettet mobilitetsordning kan arbeidssøkere få bistand til å takle forskjellige utfordringer knyttet til å jobbe i utlandet. EURES målrettet mobilitetsordning kan også gi deg støtte i form målrettet økonomisk støtte. Under visse omstendigheter dekkes blant annet språkkurs, anerkjennelse av kvalifikasjoner, reise- og oppholdsutgifter.
 • Det fremmer arbeidssøkeres og arbeidstakeres forutsetninger til å utøve sin rett til fri bevegelse i EU, og det kan bidra til å håndtere ubalanser i arbeidsmarkedet.

 

Hvem kan søke?

 • Alle virksomheter eller organisasjoner som er etablert i et EU-land, Norge eller Island, uavhengig av økonomisk sektor og størrelse.
 • Enhver bedrift som ønsker å rekruttere personer med en spesifikk profil.
 • Enhver bedrift som tilbyr en skriftlig arbeidsavtale på henholdsvis minimum seks måneder (dersom det gjelder en jobb eller læreplass) eller tre måneder (dersom det gjelder en praksisplass).

 

Hvor kan bedriften din rekruttere?

 • I EU-medlemsstater, Island og Norge.

 

Hvorfor?

 • Du er interessert i å rekruttere motiverte arbeidstakere, praktikanter eller lærlinger fra andre EU-medlemsstater, Norge eller Island.
 • Du leter etter skreddersydd sysselsettingshjelp for å rekruttere fra en annen medlemsstat.
 • Enhver jobb, praktikantplass og læreplass som overholder nasjonal lovgivning, kan være kvalifisert for støtte, uavhengig av økonomisk sektor.

 

Når kan bedriften din begynne å delta i EURES-nettverket for målrettet mobilitetsordning?

Nå!

 • Gå til de relevante sidene! Nedenfor finner du lenker til aktuelle prosjekter knyttet til EURES målrettet mobilitetsordning.
 • Kontakt de ledende arbeidsformidlingstjenestene og deres partnere som tilbyr EURES målrettet mobilitetsordning.
 • Be om informasjon i forbindelse med vilkår og regler knyttet til deltakelse, søknadsprosessen, jobbsøking, matching og rekrutteringshjelp.
 • Bli med i EURES målrettet mobilitetsordning.