• Arrangementer

Nyhetsartikler


Finn dine nyheter

Fire tips for å skrive en CV når du har begrenset erfaring fra arbeidslivet


Hvordan arbeidsgivere kan håndtere skjev kjønnsbalanse skapt av covid-19


5 tips for en sunn balanse mellom jobb og fritid gjennom vinterens Covid-19-restriksjoner


Forberede seg til å flytte utenlands


Våre beste tips for onboarding av nye internasjonale medarbeidere


Slik rekrutterer du effektivt med EURES under pandemien


Tips for å finne jobber i utlandet under Covid-19 begrensningene


Slik gjennomfører du flyttingen for å begynne i ny en jobb på en trygg måte under covid-19-pandemien


Seks fordeler med å ha ansatte som arbeider hjemmefra


Fem ting du bør tenke på når du reiser under covid-19-pandemien


Ansvarsfraskrivelse

“Fokus på...” artiklene er ment å skulle gi brukerne av EURES-portalen informasjon om aktuelle tema og trender og fremme diskusjon og debatt. De gjenspeiler ikke nødvendigvis Europakommisjonens holdning.