• Arrangementer

Nyhetsartikler


Finn dine nyheter

Fem ting selskaper gjorde i pandemien som er kommet for å bli


Fem viktige spørsmål for din COVID-19 komme tilbake til jobb undersøkelse


Hvordan arbeidsgivere kan forberede seg på den nye hybride måten å jobbe på


Hvorfor myke ferdigheter og emosjonell intelligens er så viktig akkurat nå


Ny avtale beskytter EU-borgere i Storbritannia og omvendt


Hvordan organisere et vellykket jobbintervju på nettet


«Sesongarbeid med EURES»-kampanjen lanseres


Fem tips for å starte en ny jobb basert på fjernarbeid


Fem grunner til at et nytt språk gjør deg mer interessant på arbeidsmarkedet


Det er aldri for sent å omskolere seg og arbeide i et annet land: Historien til Eddy Bomboko


Ansvarsfraskrivelse

Artiklene er ment å skulle gi brukerne av EURES-portalen informasjon om aktuelle tema og trender og fremme diskusjon og debatt. Innholdet deres gjenspeiler ikke nødvendigvis fra det europeiske arbeidsmarkedsbyrå (ELA) eller Europakommisjonens holdning. Videre støtter EURES eller ELA ikke har ansvar for noen av tredjepartsnettstedene nevnt over.