• Arrangementer

Nyhetsartikler


Finn dine nyheter

Ny avtale beskytter EU-borgere i Storbritannia og omvendt


Hvordan organisere et vellykket jobbintervju på nettet


«Sesongarbeid med EURES»-kampanjen lanseres


Hvordan gjøre hjemmekontorløsningen grønnere


Fire tips for å ønske de ansatte velkommen tilbake på arbeidsplassen etter covid-19


EU lanserer nytt program for å støtte europeiske SMB-er


Fem inspirerende historier fra Reactivate-fotokonkurransen


Finn arbeid i Irland med EURES: Historiene til to finner


Hvordan arbeidsgivere kan håndtere skjev kjønnsbalanse skapt av covid-19


Fire jobbsektorer med høy etterspørsel som et resultat av covid-19-pandemien

Covid-19-pandemien har forårsaket mange forstyrrelser i og hatt store konsekvenser for arbeidsmarkedet. Mens noen sektorer har lidd som følge av krisen, har andre blomstret. Ta en titt på de fire jobbsektorene med størst etterspørsel etter pandemien.

Les mer >>

19/02/2021


Ansvarsfraskrivelse

Artiklene er ment å skulle gi brukerne av EURES-portalen informasjon om aktuelle tema og trender og fremme diskusjon og debatt. Innholdet deres gjenspeiler ikke nødvendigvis fra det europeiske arbeidsmarkedsbyrå (ELA) eller Europakommisjonens holdning. Videre støtter EURES eller ELA ikke har ansvar for noen av tredjepartsnettstedene nevnt over.