• Arrangementer

Nyhetsartikler


Finn dine nyheter

Fem ting selskaper gjorde i pandemien som er kommet for å bli


Fem viktige spørsmål for din COVID-19 komme tilbake til jobb undersøkelse


Hvordan arbeidsgivere kan forberede seg på den nye hybride måten å jobbe på


Hvordan organisere et vellykket jobbintervju på nettet


Fem tips for å starte en ny jobb basert på fjernarbeid


7 topp tips for å redusere angst i forbindelse med tilbakevending til kontoret


Fire tips for å ønske de ansatte velkommen tilbake på arbeidsplassen etter covid-19


EU lanserer nytt program for å støtte europeiske SMB-er


Fem inspirerende historier fra Reactivate-fotokonkurransen


Hvordan arbeidsgivere kan håndtere skjev kjønnsbalanse skapt av covid-19


Ansvarsfraskrivelse

Artiklene er ment å skulle gi brukerne av EURES-portalen informasjon om aktuelle tema og trender og fremme diskusjon og debatt. Innholdet deres gjenspeiler ikke nødvendigvis fra det europeiske arbeidsmarkedsbyrå (ELA) eller Europakommisjonens holdning. Videre støtter EURES eller ELA ikke har ansvar for noen av tredjepartsnettstedene nevnt over.