• Arrangementer

Nyhetsartikler


Finn dine nyheter

EU lanserer nytt program for å støtte europeiske SMB-er


Fire ting du bør vite om sesongarbeid i 2021


Fem inspirerende historier fra Reactivate-fotokonkurransen


Finn arbeid i Irland med EURES: Historiene til to finner


Fire tips for å skrive en CV når du har begrenset erfaring fra arbeidslivet


Hvordan arbeidsgivere kan håndtere skjev kjønnsbalanse skapt av covid-19


Fire jobbsektorer med høy etterspørsel som et resultat av covid-19-pandemien

Covid-19-pandemien har forårsaket mange forstyrrelser i og hatt store konsekvenser for arbeidsmarkedet. Mens noen sektorer har lidd som følge av krisen, har andre blomstret. Ta en titt på de fire jobbsektorene med størst etterspørsel etter pandemien.

Les mer >>

19/02/2021


5 tips for en sunn balanse mellom jobb og fritid gjennom vinterens Covid-19-restriksjoner


Min EURES-historie: Edvinas Ulinskas


Tilbake til Polen? La EURES hjelpe deg


Ansvarsfraskrivelse

“Fokus på...” artiklene er ment å skulle gi brukerne av EURES-portalen informasjon om aktuelle tema og trender og fremme diskusjon og debatt. De gjenspeiler ikke nødvendigvis Europakommisjonens holdning.