• Arrangementer

Nyhetsartikler


<< Tilbake til nyhetslisten

Din første EURES-jobb hjelper unge portugisiske farmasøyter å finne arbeid i Skandinavia

Den farmasøytiske industrien i Sverige ble forandret i 2009, da en omregulering av det statsmonopoliserte markedet åpnet det for den private sektoren.
Picture

Markedet eksploderte, og den etterfølgende mangelen på kvalifiserte farmasøyter, mot bakteppet av en aldrende befolkning, gjorde det vanskelig for arbeidsgivere å rekruttere innenfra Sverige.

I Portugal på den annen side, var det – og er fortsatt – for mange farmasøyter og ikke nok jobber, hovedsakelig på grunn av ettervirkninger fra finanskrisen. LloydsApotek i Sverige, sammen med sin norske partner Vitusapotek, så en felles fordelaktig mulighet og gikk sammen med EURES Portugal for å rekruttere farmasøyter gjennom Din første EURES-jobb-programmet (YfEj).

LloydsApoteks bemanning i Sverige jobber i samarbeid med sine kolleger i Norge, som har lignende rekrutteringsbehov. I følge Mia Makower, som arbeider som HR-partner hos LloydsApotek i Sverige, og ansvarlig for internasjonal rekruttering, støttes hele rekrutteringsprosessen også av EURES-ansatte i alle de tre landene.

«Alt gjøres sammen med EURES-kolleger,» forklarer Mia. «De er partnere gjennom hele prosessen.»

«De to EURES-rådgiverne i Sverige og Norge arbeider tett sammen i denne prosessen og er også i nært samarbeid med EURES-rådgivere i Portugal.»

EURES hjelper til å promotere jobbmuligheter ved LloydsApotek og Vitusapotek for jobbsøkere i Portugal, samler CV-er fra interesserte kandidater, og setter dem i kontakt med Mia og kollegene hennes. En av de mange farmasøytene LloydsApotek har rekruttert fra Portugal er 27 år gamle Andreia Carona, som begynte å arbeide for selskapet våren 2016.

«Dette eventyret startet i september 2015, når jeg så jobbutlysningen på EURES-portalen,» forteller Andreia. «Selskapet dro til Portugal for å fortelle om jobben og det var EURES-rådgivere som fortalte oss om YfEj-programmet.»

Hennes motivasjon for å flytte utenlands for å jobbe var tydelig: «Jeg hadde en jobb i Portugal men mulighetene og lønnen var ikke hva jeg forventet etter fem år på universitetet og med min erfaring. Jeg hadde alltid tenkt på å jobbe utenlands, og det er grunnen til at jeg søkte på denne jobben.»

Andreia mottok økonomisk støtte fra YfEj for å dra på intervju i Porto og for å få sine akademiske kvalifikasjoner anerkjent i utlandet. LloydsApotek arrangerte også et svensk språkkurs for Andreia som jun fullførte i Portugal før hun flyttet, da ansatte må vise et dyktig nivå av svensk for å oppnå lisens som farmasøyt. Andreia både snakker og skriver svensk hver dag på jobb nå.

Andreia er full av lovord om støtten hun har mottatt fra både YfEj og arbeidsgiveren sin. «En EURES-rådgiver var fundamental i hele prosessen og det er perfekt å ha noen du kan ringe til hvis du har noen spørsmål,» sier hun. «Selskapet gjør flott arbeid og støtter oss med alt.»

Mia er like positiv i sitt syn på YfEj-programmet og selskapets samarbeid med EURES. Hun føler at det er essensielt at folk får all den støtten de trenger når de bytter land, både innenfor og utenfor arbeidsstedet. «Vi flytter folk, ikke tall,» sier hun. «Hvis du flytter en person fra et land til et annet, trenger du støtte på begge sider, og det er der EURES kommer inn.»

«Den største fordelen er at vi har noen der [i Portugal] som snakker språket, noen som kjenner frykten og bekymringene deres og som kan snakke med dem personlig. Så når de kommer her [til Sverige], så vel som meg, har de en kollega fra EURES som arbeider og hjelper dem med det de trenger.»

EURES viser seg å være populær blant arbeidsgivere i Sverige, og det er ikke bare bedrifter i den farmasøytiske industrien som trenger støtte: «Vi trenger tannleger, tannpleiere, sykepleiere, kirurger, leger, kokker, alle typer yrker,» sier Mia.

Takket være det suksessfulle samarbeidet med EURES, har LloydsApotek rekruttert farmasøyter fra Portugal i flere år nå – hvor noen av dem siden har gått videre til å bli avdelingsledere – og seks nye portugisiske ansatte er planlagt å komme til senere dette året. Mia håper at Andreia også vil bli her på lang sikt, og bli en avdelingsleder.

Selvfølgelig kan det være vanskelig å forlate familie og venner når man flytter utenlands, og det er ikke alltid enkelt å planlegge på lang sikt i et nytt land. Andreias opplevelse har fått hjelp av det faktum at hennes kjæreste flyttet til henne i Sverige sommeren 2017, etter at han klarte å sikre seg en jobb som solaringeniør. Pedro mottok også hjelp fra YfEj med søknaden og dro nytte av økonomisk støtte ved ankomsten til landet.

Andreia sier hun vil anbefale sin opplevelse med YfEj til andre unge europeere: «For mitt vedkommende, syns jeg dette programmet er virkelig bra for noen som vil prøve noe nytt, med støtte og seriøse bedrifter.»

Din første EURES-jobb er en EU-ordning som skal fremme arbeidstakermobilitet. For å finne ut mer om arbeids- og opplæringsmuligheter i EU eller finne arbeidstakere med den kompetansen du trenger, kontakter du en av arbeidsformidlingene som er med på ordningen, eller din lokale EURES-rådgiver på EURES-portalen.

 

Relevante lenker:

Reuters – Sverige trenger flere immigranter for å møte aldrende befolkning

Din første EURES-jobb

EURES-portalen

 

Les mer:

Europeiske jobbdager

Drop'pin@EURES

Finn en EURES-rådgiver

Leve- og arbeidsvilkår i EURES-landene

EURES' jobbdatabase

EURES' tjenester for arbeidsgivere

EURES' aktivitetskalender

Kommende arrangementer på nett

EURES på Facebook

EURES på Twitter

EURES på LinkedIn

 

Ansvarsbegrensning: Verken EURES eller Europakommisjonen har ansvar for noen av nettstedene nevnt over

26/10/2018

<< Tilbake til nyhetslisten
 
Ansvarsfraskrivelse

“Fokus på...” artiklene er ment å skulle gi brukerne av EURES-portalen informasjon om aktuelle tema og trender og fremme diskusjon og debatt. De gjenspeiler ikke nødvendigvis Europakommisjonens holdning.