• Arrangementer

Nyhetsartikler


<< Tilbake til nyhetslisten

Slovakiske lærlinger gir fransk restaurant en europeisk touch

Sommeren 2017 dro Lucia Belúchová til Laval i Nord-Frankrike. Der hadde hun nemlig fått en ettårskontrakt som lærling på et brasserie.
Picture

Før Lucia flyttet til Frankrike – en reise som tok 18 timer med minibuss – gikk hun på Nitra Hotel Academy i hjemlandet Slovakia, der hun gikk ut med diplom i service og ledelse i hotell- og restaurantbransjen.

Lucia ønsket å få litt arbeidserfaring fra utlandet, og med hjelp fra ordningen Din første EURES-jobb (YfEJ) fant hun en læreplass på Le Cap Horn brasserie i Laval.

YfEJ-ordningen er en mulighet for jobbsøkere til å få verdifull arbeidserfaring i utlandet, og dermed innblikk i et nytt land, en ny kultur og ofte et nytt språk. For Lucia var kultur og språk det viktigste motivet for å delta i ordningen. «Jeg ønsket å bli bedre i fransk og bli kjent med en annen kultur, så jeg bestemte meg for å reise til Frankrike,» forteller hun. «Før det hadde jeg aldri arbeidet i utlandet.»

For lærlinger som Lucia innebærer et utenlandsopphold både nye opplevelser og nye utfordringer. «Det vanskeligste har vært språket,» forteller hun videre. «På skolen var det lett, men ute i det virkelige liv er det en helt annen sak. Dessuten er det mange ting som har overrasket meg, for Frankrike er virkelig helt annerledes enn Slovakia.»

Som en hjelp til å finne seg til rette i Frankrike fikk Lucia økonomisk tilskudd fra YfEJ og husvære i et kollektiv sammen med andre lærlinger.

Lucias læretid innebærer at hun tilbringer ca. tre uker hver måned som servitør i brasseriet og bruker resten av tiden på å studere ved Centre de Formation des Apprentis des Villes de la Mayenne (CFA VM, som er et felles opplæringssenter for lærlinger i byene i Mayenne).

Lucia er ikke den første slovakiske lærlingen som har jobbet på Le Cap Horn. Faktisk har dette brasseriet hatt lærlinger fra Slovakia de siste fire årene – med stor suksess – takket være partnerskapet med CFA VM, som representerer YfEJ og kobler lokale bedrifter sammen med utenlandske jobbsøkere.

Som daglig leder for Le Cap Horn, Gilles Poulain, forklarer, har dette gitt brasseriet tilgang til et stort antall potensielle lærlinger som bringer med seg en entusiasme og lidenskap for bransjen som det er sjelden man finner lokalt. «I fire år nå har vi rekruttert lærlinger fra Slovakia,» sier Gilles. «Unge mennesker som er hardtarbeidende og interessert i bransjen, noe som mangler i denne regionen.»

Lucia og hennes slovakiske kolleger har også gjort inntrykk på Gilles med sine språkkunnskaper, både på fransk og engelsk. Vincent Ledauphin, som leder europaprogrammene ved CFA VM, mener utenlandske lærlinger tilfører bedriftene en europeisk dimensjon som er bra for kundene, og som kan bidra til å gjøre franske ansatte åpnere og mer bevisst på hva som skjer ellers i Europa.

Med sin entusiasme, sine språkkunnskaper og sitt internasjonale perspektiv har Lucia og hennes forgjengere gjort mer enn bare å fylle et hull – de har vært med på å danne et partnerskap som har vært til glede og nytte for både arbeidsgiver og arbeidstaker.

Dette partnerskapet inngår i pilotprosjektet til et konsortium av 33 europeiske opplæringssentre, deriblant CFA VM og Nitra Hotel Academy. Prosjektet ledes av håndverkerforeningen Les Compagnons du Devoir. og har støtte fra det franske europaparlamentsmedlemmet Jean Arthuis og fra Generaldirektoratet for sysselsetting, sosiale spørsmål og inkludering, og håpet er at det skal inspirere til tilsvarende vellykkede partnerskap over hele Europa i framtiden.

Din første EURES-jobb er en EU-ordning som skal fremme arbeidstakermobilitet. For å finne ut mer om arbeids- og opplæringsmuligheter i EU eller finne arbeidstakere med den kompetansen du trenger, kontakter du en av arbeidsformidlingene som er med på ordningen, eller din lokale EURES-rådgiver på EURES-portalen.

 

Relevante lenker:

Din første EURES-jobb

EURES-portalen

 

Les mer:

Europeiske jobbdager

Drop’pin@EURES

Finn en EURES-rådgiver

Leve- og arbeidsvilkår i EURES-landene

EURES' jobbdatabase

EURES' tjenester for arbeidsgivere

EURES' aktivitetskalender

Kommende arrangementer på nett

EURES på Facebook

EURES på Twitter

EURES på LinkedIn

 

Ansvarsbegrensning: Verken Eures eller Europakommisjonen har ansvar for noen av nettstedene nevnt over.

26/04/2018

<< Tilbake til nyhetslisten
 
Ansvarsfraskrivelse

Artiklene er ment å skulle gi brukerne av EURES-portalen informasjon om aktuelle tema og trender og fremme diskusjon og debatt. Innholdet deres gjenspeiler ikke nødvendigvis fra det europeiske arbeidsmarkedsbyrå (ELA) eller Europakommisjonens holdning. Videre støtter EURES eller ELA ikke har ansvar for noen av tredjepartsnettstedene nevnt over.