• Arrangementer

Nyhetsartikler


<< Tilbake til nyhetslisten

Nytt felles kontaktpunkt for personlig yrkesveiledning åpner i Brussel

En ny utdannings- og yrkesveiledningstjeneste i Brussel gir studenter, jobbsøkere og arbeidstakere som ser etter arbeid eller omskolering, et felles kontaktpunkt.
Picture

“Cité des Métiers – Beroepenpunt” ble offisielt åpnet 23. april 2018 med flere notabiliteter til stede, inkludert Marianne Thyssen, EUs kommissær for sysselsetting, sosialpolitikk, kompetanse og arbeidskraftmobilitet.

Senteret befinner seg på gateplan i Astro Tower, i den samme bygningen som Actiris – den offentlige arbeidsformidlingen i Brussel, som også fungerer som EURES’ samordningskontor i regionen – holder til, så vel som enkelte av senterets andre partnere, som VDAB (den offentlige arbeidsformidlingen i Flandern) og Tracé (gjennom deres Leerwinkel-tjeneste). Cité des Métiers – Beroepenpunt tilbyr i likhet med Actiris en tospråklig tjeneste, på både fransk og flamsk.

De nye lokalene er på over tusen kvadratmeter og er helt og holdent forbeholdt rådgivning og veiledning til alle som ønsker informasjon om de mange yrkesmulighetene de har, det være seg studier, opplæring, arbeid, gründervirksomhet eller flytting til et annet land eller en annen region.

Ifølge Marc Buvé, som arbeider for Actiris, er målet med den nye tjenesten å hjelpe alle besøkende til å utvikle et personlig prosjekt for deres yrkeskarriere, som er tilpasset dagens arbeidsmarked. 

Et av nøkkeltemaene er, som Marc forklarer, mobilitet – både fra en region til en annen, fra et land til et annet, eller internasjonalt. Det tilbys personlig rådgivning slik at de besøkende får vite mer om studier, arbeid eller praksisplasser som finnes i andre land eller regioner. De oppmuntres til å “tørre” å flytte og gis råd om hvordan de kan få mest mulig ut av erfaringen.

Det foreligger også planer for særskilt opplæring i bruken av EURES’ jobbmobilitetsportal og nettstedet til Actiris. Det finnes ulike bøker og digitale ressurser på stedet, og mobilitetsrådgiverne fra Actiris – som selv er inngår i EURES' stab – er også alltid til stede på huset.

Senteret er i stor grad et fellesprosjekt som skal bidra til å dekke de behovene de besøkende måtte ha. Teamet består av rådgivere fra Actiris og Bruxelles Formation i tillegg til medlemmer av VDAB og Tracé. Teamet har også representanter for senter for høyere utdanning i Brussel (Pôle académique de Bruxelles), føderasjonen Vallonia-Brussel (Fédération Wallonie-Bruxelles), senter for godkjenning av kompetanse (Centre de validation des compétences), CEFA, høyere utdanning og etter- og videreutdanning (Promotion sociale), EFP, SFPME og Worldskills Belgium.

Hvis du er i Brussel-regionen og ønsker å finne ut mer om arbeid, opplæring, studier og mobilitetsmuligheter – hvorfor ikke besøke senteret i dag? Du finner Cité des Métiers – Beroepenpunt på Avenue de l’Astronomie 14, bare en liten spasertur fra metrostasjonen Madou. Les mer på: www.citedesmetiers.brussels

 

Relevante lenker:

Cité des Métiers – Beroepenpunt (på fransk/flamsk)

 

Les mer:

Europeiske jobbdager

Drop'pin@EURES

Finn en EURES-rådgiver

Leve- og arbeidsvilkår i EURES-landene

EURES' jobbdatabase

EURES' tjenester for arbeidsgivere

EURES' aktivitetskalender

Kommende arrangementer på nett

EURES på Facebook

EURES på Twitter

EURES på LinkedIn

 

Ansvarsbegrensning: Verken EURES eller Europakommisjonen har ansvar for noen av nettstedene nevnt over

10/09/2018

<< Tilbake til nyhetslisten
 
Ansvarsfraskrivelse

“Fokus på...” artiklene er ment å skulle gi brukerne av EURES-portalen informasjon om aktuelle tema og trender og fremme diskusjon og debatt. De gjenspeiler ikke nødvendigvis Europakommisjonens holdning.