• Arrangementer

Nyhetsartikler


Back

Hvordan pandemien kan påvirke arbeidslivet i 2021

Covid-19-pandemien har forandret livene våre på mange måter, spesielt i arbeidslivet. Arbeidstider, verktøy, miljøer og prioriteter har blitt påvirket av helsekrisen. Les videre hvis du vil vite mer om hvordan arbeidslivet i 2021 kan bli annerledes.
Picture

Mer fleksibelt arbeid

En av de største endringene som har kommet som et resultat av pandemien var den plutselige endringen til å arbeide hjemmefra. Uansett om de var forberedt for det eller ikke, ble plutselig virksomheter over natten avhengige av å jobbe andre steder. Idet hjemmekontor ble den nye normalen, så vi også en endring i arbeidstidene til folk. Til tider måtte foreldre sjonglere barnepass med arbeid, mens andre måtte plutselig jobbe mye tidligere eller senere for å få hverdagen til å gå opp. Det har også blitt observert fordeler ved et fleksibelt arbeidsliv, og det har blant annet gitt en bedre balanse mellom arbeid og fritid, i tillegg til at produktiviteten har økt. Selv om kontorene vil gjenåpne når det er trygt, er det nå en forventning om at virksomheter vil beholde muligheter for hjemmekontor og fleksibel arbeidstid for sine ansatte, selv om det bare er én eller to dager i uka.

 

 

Fortsatt samarbeid via nettet

Pandemien har helt fra begynnelsen gjort det tydelig hvor viktig teknologi for hjemmekontor og samarbeid via nettet har vært. Innføringen av forskjellige teknologier på arbeidsplassen akselererte etter hvert som virksomheter ble avhengig av dem for å kunne holde arbeidet i gang under de nye omstendighetene. Kommunikasjonsplattformer som Zoom og Microsoft Teams ble viktige verktøy og har vist seg å være helt nødvendige for effektiv kommunikasjon mellom kolleger, avdelinger og selskaper over hele verden. Disse teknologiene har blitt stadig mer populære og vil fortsette å være tilstede i 2021.

 

Tryggere arbeidsmiljøer

Helse og sikkerhet på arbeidsplassen har aldri vært viktigere. Nye og bedre prosedyrer som jevnlig håndvask, renhold og generell renslighet har vært utrolig viktige under pandemien og vil sannsynligvis fortsette å følges fremover. Bedre ventilasjon, luftkvalitet og sikkerhet kan også innføres for å beskytte de ansatte mot fremtidige helserisikoer. Mange arbeidsplasser forventes å tilgjengeliggjøre en covid-19-vaksine for sine ansatte, og det kan også hende at dette vil være et middel for å tiltrekke seg nye ansatte.

 

Større fokus på mental helse

Det har vært mange diskusjoner om mental helse i forbindelse med covid-19 -pandemien og utfordringene den har gitt oss. Arbeidstakere over hele verden har måtte håndtere barnepass, arbeid og forskjellige kommunikasjonsmåter mens de har arbeidet under pandemien. Siden muligheter for hjemmekontor sannsynligvis kommer til å fortsette, må arbeidsgivere arbeide hardt for å holde kontakten med sine ansatte for å bygge en sunn kultur på arbeidsplassen, og de må prioritere de ansattes velferd.

Dette er bare fire av de endringene arbeidslivet i 2021 kan få som et resultat av pandemien. Hvis du vil ha mer informasjon om hvordan COVID-19 har påvirket arbeidslivet, kan du lese Hvordan arbeidsgivere kan håndtere skjev kjønnsbalanse skapt av covid-19 og Fire jobbsektorer med høy etterspørsel som et resultat av covid-19-pandemien.

 

Relevante lenker:

Zoom

Microsoft Teams

Hvordan arbeidsgivere kan håndtere skjev kjønnsbalanse skapt av covid-19

Fire jobbsektorer med høy etterspørsel som et resultat av covid-19-pandemien

 

Les mer:

Europeiske jobbdager

Finn EURES-rådgivere

Leve- og arbeidsvilkår i EURES-landene

EURES’ jobbdatabase

EURES’ tjenester for arbeidsgivere

EURES’ aktivitetskalender

Kommende arrangementer på nett

EURES på Facebook

EURES på Twitter

EURES på LinkedIn

 

Ansvarsbegrensning: Verken EURES eller Europakommisjonen har ansvar for noen av tredjepartsnettstedene nevnt over.

08/04/2021

Ansvarsfraskrivelse

Artiklene er ment å skulle gi brukerne av EURES-portalen informasjon om aktuelle tema og trender og fremme diskusjon og debatt. Innholdet deres gjenspeiler ikke nødvendigvis fra det europeiske arbeidsmarkedsbyrå (ELA) eller Europakommisjonens holdning. Videre støtter EURES eller ELA ikke har ansvar for noen av tredjepartsnettstedene nevnt over.