• Arrangementer

Nyhetsartikler


<< Tilbake til nyhetslisten

Hvordan arbeidsgivere kan forberede seg på den nye hybride måten å jobbe på

I følge en ny undersøkelse foretrekker de fleste EU-arbeidere etter pandemien å jobbe hjemmefra minst flere dager i uken. Denne hybridmodellen gir nye muligheter for bedrifter å etablere nye måter å jobbe på. Hva bør bedrifter vurdere når de implementerer denne nye modellen?
Picture

En nyundersøkelse av Eurofoundhar vist at flertallet av arbeidere i EU har en preferanse for å jobbe hjemmefra, i hvert fall iblant (hvis det ikke var noen COVID-19-restriksjoner), med den mest populære preferansen er en hybrid måte å jobbe på (32%). Mange bedrifter lurer fremdeles på hva «hybrid» betyr for dem, og hvordan de kan tilpasse seg denne nye trenden for å forbli effektive.

For de fleste selskaper vil innføringen av hybridarbeid kreve et betydelig skifte i arbeidskulturen og utvikle nye retningslinjer og praksis. Bedrifter som ikke støtter fleksible former for arbeidsrisiko, har økt omsetning og redusert ansattes engasjement. De kan også virke mindre attraktive for arbeidssøkere og potensielle ansettelser. Så hva bør selskaper tenke på når de implementerer en hybrid tilnærming?

Gjennomføre en risikovurdering

Siden pandemien startet, har det blitt sagt mye om arbeidsgivere som lytter til de ansattes behov. Men det er like viktig for bedriftseiere å også lytte til virksomhetens behov. Før arbeidsgivere utvikler en relevant policy, bør de vurdere å gjøre en risikovurdering for å utforske den potensielle effekten av hybridarbeid, ikke bare på personalet, men også på selskapet. Denne vurderingen vil hjelpe bedriftseiere til å ta mer informerte beslutninger om hvilke roller som kan arbeide eksternt, antall fjernarbeidsdager per uke/måned, og stedene der personalet får jobbe (for eksempel hvis den ansatte er i en annen tidssone, arbeidstiden deres må kanskje flyttes for å passe virksomhetens kjernearbeidstid).

Sikre likebehandling

Når du utvikler selskapets policy for hybridarbeid, må du sørge for at retningslinjene dine er rettferdige overfor alle ansatte og ikke diskriminere alder, funksjonshemming, kjønn, sivilstand, graviditet og barsel, rase, religion, kjønn og seksuell legning. Det er viktig å konsultere HR-avdelingen din eller med en ekstern spesialist for å forhindre at din nye policy fører til spenninger blant dine ansatte og fra å gjøre deg ansvarlig for søksmål. En annen ting å huske på er å sikre at fjernarbeidere ikke blir behandlet annerledes enn heltidsansatte.

Bygg tillit mellom arbeidsgiver og ansatt

Da COVID-19 tvang selskaper til å stenge kontorene sine og fjernarbeid ble normen, tok mange arbeidsgivere opp spørsmålet om å overvåke og sørge for at personalet ikke misbruker sin nye «frihet». I deres forsøk på å føle seg i kontroll, satte noen bedriftseiere på plass overvåkingssystemer som ble sett på som en invasjon av arbeidernes privatliv. Følelsen av å hele tiden bli overvåket kan være demoraliserende for ansatte og kan få personalet til å føle seg upålitelig. Overvåking skal være gjennomsiktig og bare dekke det som kreves for virksomheten. Dette betyr at det er viktigere å sikre at de ansatte er trygge og kan fullføre oppgavene, enn å spore hvor mange timer de bruker aktivt på å jobbe foran datamaskinen.

Etter hvert som tiltakene lettes, forbereder arbeidstakerne seg på å vende tilbake til arbeidsplassen. De lurer kanskje på hvordan denne prosessen vil arte seg. Her er våre fire beste tips for å ønske arbeidstakerne velkommen tilbake på arbeidsplassen.

 

Relevante lenker:

Fire tips for å ønske de ansatte velkommen tilbake på arbeidsplassen etter COVID-19 pandemien

Arbeide under COVID-19

 

Les mer:

Europeiske jobbdager

Finn EURES-rådgivere

Leve- og arbeidsvilkår i EURES-landene

EURES' jobbdatabase

EURES' tjenester for arbeidsgivere

EURES' aktivitetskalender

Kommende arrangementer på nett

EURES på Facebook

EURES på Twitter

EURES på LinkedIn

03/08/2021

<< Tilbake til nyhetslisten
 
Ansvarsfraskrivelse

Artiklene er ment å skulle gi brukerne av EURES-portalen informasjon om aktuelle tema og trender og fremme diskusjon og debatt. Innholdet deres gjenspeiler ikke nødvendigvis fra det europeiske arbeidsmarkedsbyrå (ELA) eller Europakommisjonens holdning. Videre støtter EURES eller ELA ikke har ansvar for noen av tredjepartsnettstedene nevnt over.