• Arrangementer

Nyhetsartikler


<< Tilbake til nyhetslisten

Hvordan arbeidsgivere kan håndtere skjev kjønnsbalanse skapt av covid-19

Covid-19 har satt betydelig fart på et skifte mot fleksibelt arbeid. For å tilpasse seg den «nye normalen», foretar mange arbeidsgivere langsiktige endringer i deres arbeidsplassstrategier. Det er imidlertid viktig at de også vurderer hvordan deres fremtidige arbeidsplassmodell kommer til å påvirke likestilling.
Picture

I følge en fersk rapport fra EUs felles forskningssenter (Joint Research Centre - JRC) er det mer sannsynlig at kvinner som jobber hjemmefra (lønnet arbeid) har omsorg for barn eller andre familiemedlemmer i arbeidstiden, i motsetning til deres mannlige motparter. Som et resultat utfører kvinner færre timer med uavbrutt lønnet arbeid enn menn.

Tilbud om fleksible arbeidsløsninger kan forbedre kvinnelige ansattes balanse mellom jobb og fritid, men det kan også føre til at kontorer blir mannsdominert. En arbeidsplass med en betydelig skjev kjønnsbalanse kan ha en negativ innvirkning på den sosiale dynamikken i teaminteraksjoner. Det kan også påvirke hvem som får tildelt hvilke jobber og hvem sine stemmer som blir «hørt» – ansatte som tilbringer mer tid på kontoret kan ende opp med å bli behandlet mer fordelaktig av lederne enn de som jobber hjemmefra.

Etter hvert som det dukker opp flere blandede arbeidsmodeller, må bedrifter ta proaktive skritt for å håndtere dette. Nedenfor har vi utarbeidet noen tips som arbeidsgivere kan følge for å fremme en bedre kjønnsbalanse på arbeidsplassen.

 

Fleksibelt arbeid gjelder for alle

La dine ansatte få vite at fleksibelt arbeid gjelder for alle, uavhengig av kjønn, alder eller omsorgsansvar. En tydelig policy for bedriftens fleksible arbeidstidsordninger bør bidra til å redusere ulikheter.

 

Ledende ansatte kan tjene som et eksempel

Det er fremdeles en vanlig misforståelse om at arbeid som utføres på kontoret er mer verdifullt enn arbeid som utføres hjemmefra. La dine ansatte få se at selv de viktigste rollene kan utføres fleksibelt ved å oppmuntre dine ledende ansatte til å jobbe hjemmefra.

 

Vurder dine ansattes preferanser

Mange bedrifter gjennomfører medarbeiderundersøkelser for å imøtekomme individuelle preferanser og omstendigheter. Dette er en god mulighet til å overvåke kjønnsbalansen blant de som ønsker å komme tilbake til kontoret.

 

Gi lederne dine nødvendig opplæring

For mange ledere oppleves det fortsatt som nytt og utfordrende å lede et team som er spredt over forskjellige lokasjoner. Sørg for at lederne dine har de nødvendige ferdighetene og verktøyene for å lede team med en blandet arbeidsmodell.

 

Hold kommunikasjonskanaler åpne

Det er viktig å opprettholde en jevn kommunikasjon med alle ansatte, uavhengig av hvor de befinner seg. Sørg for at de som har valgt å jobbe hjemmefra blir behandlet som en viktig del av teamet og holdes informert om alle utviklinger i bedriften.

 

Vær fleksibel

Det er fortsatt vanskelig å forutsi hvordan den pågående covid-19-pandemien vil påvirke oss i fremtiden, og det er sannsynlig at dine ansattes behov vil endre seg. Overvåk disse endringene med periodiske undersøkelser og sørg for at bedriftens policyer er i tråd med dens mål for mangfold og inkludering.

 

Hvordan kan du på best mulig måte integrere nye internasjonale medarbeidere i organisasjonens virtuelle team? Vi har noen praktiske tips for å hjelpe deg.

 

Relevante lenker:

Hvordan vil covid-19-krisen påvirke eksisterende kjønnsskiller i Europa??

Våre beste tips for integrering av nye internasjonale medarbeidere

 

Les mer:

Europeiske jobbdager

Drop’pin@EURES

Finn EURES-rådgivere

Leve- og arbeidsvilkår i EURES-landene

EURES’ jobbdatabase

EURES’ tjenester for arbeidsgivere

EURES’ aktivitetskalender

Kommende arrangementer på nett

EURES på Facebook

EURES på Twitter

EURES på LinkedIn

 

Ansvarsbegrensning: Verken EURES eller Europakommisjonen har ansvar for noen av de tredjeparts nettsteder nevnt over.

24/02/2021

<< Tilbake til nyhetslisten
 
Ansvarsfraskrivelse

Artiklene er ment å skulle gi brukerne av EURES-portalen informasjon om aktuelle tema og trender og fremme diskusjon og debatt. Innholdet deres gjenspeiler ikke nødvendigvis fra det europeiske arbeidsmarkedsbyrå (ELA) eller Europakommisjonens holdning. Videre støtter EURES eller ELA ikke har ansvar for noen av tredjepartsnettstedene nevnt over.