• Arrangementer

Nyhetsartikler


I 2019 feirer EURES sitt 25-årsjubileum, men vi trenger din støtte og ditt aktive engasjement for å gjøre feiringen uforglemmelig.
Picture

EURES ble lansert i 1994 og er et europeisk samarbeidsnettverk for sysselsettingstjenester, designet for å gjøre fri bevegelse lettere for arbeiderne. I løpet av årene har EURES vokst til å inkludere 32 land (28 medlemsstater i EU, Island, Liechtenstein, Norge og Sveits), og over 1 000 EURES-ansatte. Nettverket har alltid jobbet hardt for å sikre at europeiske borgere kan dra nytte av de samme mulighetene, til tross for språkbarrierer, kulturelle forskjeller, byråkratiske utfordringer, forskjellige ansettelseslover og mangel på anerkjennelse av utdanningsbevis over hele Europa.

Per i dag bruker mer enn 14 300 arbeidsgivere portalen og 3,7 millioner ledige stillinger er for øyeblikket annonsert. Disse tallene viser størrelsen og betydningen av EURES idag. I det man ser fram til de neste 25 årene med tjenesten, vil nettverket sette tempoet for å sikre at mange potensielle arbeidssøkere og arbeidsgivere er klar over EURES, hva den står for og hvordan den kan støtte dem i deres livsreise eller i deres ansettelsesprosesser.

 

Hvilke tjenester tilbyr EURES?

Ansatte gir informasjon og hjelp til arbeidssøkere som ønsker å flytte til et annet europeisk land, inkludert råd om leve- og arbeidsvilkår. De støtter også arbeidsgivere i å rekruttere arbeidere fra andre land.

EURES’ tjenester til arbeidssøkere og arbeidsgivere leveres av offentlige arbeidsformidlingstjenester i de deltakende landene, samt forskjellige private arbeidsformidlingstjenester, fagforeninger og arbeidsgiverorganisasjoner.

 

Hva er #EURES25?

#EURES25 er en femmåneders, EU-omfattende kommunikasjonskampanje der man feirer 25-årsjubileet til EURES-nettverket. Den vil vare fram til januar 2020.

 

Hva er hovedmålene?

 

  • Feire EURES’ prestasjoner i løpet av de siste 25 årene ved å vise dens kontinuerlige vekst og prestasjoner.

  • Føre EURES-familien sammen og feire dens suksesshistorier og prestasjoner.

  • Jobbsøkere bør være klar over EURES og dra nytte av dens tjenester ved enten å registrere seg direkte på EURES’ jobbmobilitetsportal eller ved å ta direkte kontakt med EURES-ansatte i bestemte land.

  • Øk bevisstheten om EURES og øk synligheten til fordel for arbeidssøkere, arbeidsgivere og enhver innbygger som ønsker å dra nytte av dens tjenester for å bruke prinsippet om fri bevegelighet for mennesker i Europa.

  • Skap et klima for fremtidige muligheter med nye arbeidsgivere som kunne være interessert i å samarbeide med EURES.

 

Hvordan kan jeg engasjere meg i #EURES25?

Du kan følge og delta i kampanjen på sosiale media ved å bruke hashtaggen #EURES25.

For arrangementer i landet ditt eller i regionen din som del av kampanjen, sjekk ut den fullstendige aktivitetskalenderen for EURES.

Du kan også finne de siste #EURES25-nyhetene på  Facebooks EURES-side, så vel som på Twitter og LinkedIn.

 

En viktig ting å huske på under #EURES25 er at vi ikke kan gjøre feiringen til noen suksess uten deg! Du har vært en svært viktig del av EURES-reisen så langt og vi vil fortsatt trenge din støtte.

 

Relevante lenker:

EURES-portalen

EURES-medarbeidere

 

Les mer:

Europeiske jobbdager

Drop'pin@EURES

Finn en EURES –medarbeider

Leve- og arbeidsvilkår i EURES-landene

EURES’ jobbdatabase

EURES’ tjenester for arbeidsgivere

EURES’ aktivitetskalender

Kommende arrangementer på nett

EURES på Facebook

EURES på Twitter

EURES på LinkedIn

 

Ansvarsbegrensning: Verken EURES eller Europakommisjonen har ansvar for noen av de tredjeparts nettstedene som er nevnt over.

27/11/2019

<< Tilbake til nyhetslisten
 
Ansvarsfraskrivelse

Artiklene er ment å skulle gi brukerne av EURES-portalen informasjon om aktuelle tema og trender og fremme diskusjon og debatt. Innholdet deres gjenspeiler ikke nødvendigvis fra det europeiske arbeidsmarkedsbyrå (ELA) eller Europakommisjonens holdning. Videre støtter EURES eller ELA ikke har ansvar for noen av tredjepartsnettstedene nevnt over.