• Arrangementer

Nyhetsartikler


<< Tilbake til nyhetslisten

EU lanserer nytt program for å støtte europeiske SMB-er

10. mars lanserte EU MobiliseSME – et nytt program for SMB-er. Programmet arrangerte et webinar som en del av lanseringen for å forklare hvordan bedrifter kan tjene på å delta. Les videre for å lære mer om programmet og fordelene med det.
Picture

De siste årene har EU utviklet flere programmer og initiativer for å støtte intern bevegelighet for arbeidstakere og samarbeid mellom bedrifter, særlig SMB-er. Til nå har det ikke vært et eget program for å støtte arbeidstakere som drar til andre selskaper utenlands og utveksler kompetanse. Dette førte til at MobiliseSME ble opprettet.

 

Hva er MobiliseSME?

Med finansiering fra EURES-aksen av EU-programmet for sysselsetting og sosial innovasjon (EaSI) og Europakommisjonen er MobiliseSME det første mobilitetsprogrammet spesifikt beregnet på SMB-ansatte. Det bygger på en vellykket forsøksordning fra 2015 til 2017 og støtter utstasjoneringer og samarbeid mellom europeiske SMB-er.

– Hovedformålet med MobiliseSME er å gjøre SMB-ene i EU mer internasjonaliserte, forbedre konkurranseevnen deres og fastsette en felles metode på EU-plan for en mobilitetsordning for ansatte i SMB-er, forklarer Jose Enrique Val, prosjektleder i Fundacion Equipo Humano. – Programmet skal bidra til å utnytte det fulle potensialet med EUs felles marked og en av de mest verdsatte ressursene, SMB-er, som representere 99 prosent av alle bedrifter i EU.

 

Hva er fordelene for SMB-er?

Programmet tilbyr praktisk og økonomisk hjelp til SMB-er ved å organisere og støtte korte opphold (1–6 måneder) hos SMB-er i andre EU-land. Disse utstasjoneringene samfinansieres av Europakommisjonen med månedlige tilskudd på mellom 560 og 1 100 euro avhengig av levekostnaden i hvert land. Disse stipendene dekker kostnader til integrering, overnatting, reise og opplæring.

Stipendene og utstasjoneringene er ikke de eneste fordelene med å delta i MobiliseSME. Du får også spesialøkter om hvordan du internasjonaliserer produkter. Deltakende SMB-er får tilgang til de omfattende nettverkene lokale kontaktpunkter hører til, slik at de blir mer synlige på EU-plan. Programmet gir også SMB-er verktøy og informasjon for å finne forretningspartnere i EU, utvide sin virksomhet og sine produkter og tjenester og forbedre sin kunnskap og kompetanse.

 

Hvordan kan jeg delta?

Det er enkelt å delta i programmet! Du kan begynne med å besøke MobiliseSMEs nettsted og se om du er kvalifisert. Neste skritt er å registrere seg på samarbeidsplattformen for å finne en egnet partner med hjelp fra lokale kontaktpunkter. Til slutt kan du utvikle din kompetanse hos vertsselskaper og styrke det internasjonale forretningssamarbeidet på EUs felles marked. Du kan registrere deg på nett fram til midten av 2022.

 

Relevante lenker:

MobiliseSMEs nettsted

 

Les mer:

Europeiske jobbdager

Finn EURES-rådgivere

Leve- og arbeidsvilkår i EURES-landene

EURES’ jobbdatabase

EURES’ tjenester for arbeidsgivere

EURES’ aktivitetskalender

Kommende arrangementer på nett

EURES på Facebook

EURES på Twitter

EURES på LinkedIn

 

Ansvarsbegrensning: Verken EURES eller Europakommisjonen har ansvar for noen av tredjepartsnettstedene nevnt over.

31/03/2021

<< Tilbake til nyhetslisten
 
Ansvarsfraskrivelse

Artiklene er ment å skulle gi brukerne av EURES-portalen informasjon om aktuelle tema og trender og fremme diskusjon og debatt. Innholdet deres gjenspeiler ikke nødvendigvis fra det europeiske arbeidsmarkedsbyrå (ELA) eller Europakommisjonens holdning. Videre støtter EURES eller ELA ikke har ansvar for noen av tredjepartsnettstedene nevnt over.