Nyheter


Velkommen til nyhetene. Klikk i menyen til venstre for å navigere i de siste nyhetsartiklene om jobber og mobilitet samt EURES og deg-nyhetsbrevene. Eller se nedenfor for den nyeste nyhetsartikkelen.

”My Big Danish Moment” er en serie korte videoer med beretninger fra utlendinger som har valgt å arbeide og bo i Danmark.