Nyheter


Velkommen til nyhetene. Klikk i menyen til venstre for å navigere i de siste nyhetsartiklene om jobber og mobilitet samt EURES og deg-nyhetsbrevene. Eller se nedenfor for den nyeste nyhetsartikkelen.

Europas velferd, både i dag og i framtiden, er helt avhengige av små og mellomstore bedrifter, eller SMB-er som de gjerne omtales som.