Nyheter


Velkommen til nyhetene. Klikk i menyen til venstre for å navigere i de siste nyhetsartiklene om jobber og mobilitet samt EURES og deg-nyhetsbrevene. Eller se nedenfor for den nyeste nyhetsartikkelen.

En hyggelig samtale mellom en nederlender bosatt i Spania og en EURES-rådgiver hjemme i Nederland ble starten på et pilotprosjekt som ble lansert i 2014 for å hjelpe unge spanske tannleger til å finne arbeid i Nederland. Bare seks måneder senere flyttet 12 nyutdannede tannleger fra Spania til Nederland ved hjelp av Din første EURES-jobb. I år forventes antallet å stige til rundt 40.