Nyheter


Velkommen til nyhetene. Klikk i menyen til venstre for å navigere i de siste nyhetsartiklene om jobber og mobilitet samt EURES og deg-nyhetsbrevene. Eller se nedenfor for den nyeste nyhetsartikkelen.

Folk som ønsker jobb på et feriested, kan gjerne tro at en jobb i Club Med er som å være på ferie. Arbeidsgivere i reiselivsbransjen står stadig overfor dette og håper å kunne endre denne misforståelsen med hjelp fra rådgiverne i EURES.