Nyheter


Velkommen til nyhetene. Klikk i menyen til venstre for å navigere i de siste nyhetsartiklene om jobber og mobilitet samt EURES og deg-nyhetsbrevene. Eller se nedenfor for den nyeste nyhetsartikkelen.

Alt om Erasmus+
Alt om Erasmus+ 25/04/2017

Erasmus+ er Europakommisjonens program for utdanning, opplæring, ungdom og idrett. Siden 2014 har Erasmus+ hjulpet tusenvis av unge og organisasjoner med å løfte blikket opp og ut, utvikle kompetansen hos de unge og bygge kapasitet i organisasjoner. I denne artikkelen ser vi nærmere på noen av mulighetene Erasmus+ tilbyr unge og organisasjoner knyttet til Drop’pin@EURES.