Nyheter


Velkommen til nyhetene. Klikk i menyen til venstre for å navigere i de siste nyhetsartiklene om jobber og mobilitet samt EURES og deg-nyhetsbrevene. Eller se nedenfor for den nyeste nyhetsartikkelen.

Å flytte til Sverige og delta på et fem måneders opplæringsprogram viste seg å bli den beste beslutningen Alessia Bianchet noen gang har tatt.