Nyheter


Velkommen til nyhetene. Klikk i menyen til venstre for å navigere i de siste nyhetsartiklene om jobber og mobilitet samt EURES og deg-nyhetsbrevene. Eller se nedenfor for den nyeste nyhetsartikkelen.

Merk av datoen i kalenderen! Fredag 9. oktober 2015 starter vi en jobbmesse kun for Twitter og Facebook. Den innovative hendelsen, som holdes av Eures Nederland, er muligens den første i nettverket. Dersom den er vellykket, kan den bane vei for at andre Eures-kolleger i Europa kan gjøre det samme.