Nyheter


Velkommen til nyhetene. Klikk i menyen til venstre for å navigere i de siste nyhetsartiklene om jobber og mobilitet samt EURES og deg-nyhetsbrevene. Eller se nedenfor for den nyeste nyhetsartikkelen.

Dersom du er under 35 og er arbeidssøkende kan din første EURES-jobb og den nye Drop'pin@EURES-portalen være noe for deg. Disse kan hjelpe deg med å finne en jobb, praktikantstilling eller lærlingplass i hvilket som helst EU-land, samt Norge og Island. Men vet du hva forskjellen på en praktikantstilling og en lærlingplass er? Og hva med en praksisplass? Les videre for å løse mysteriet!