Nyheter


Velkommen til nyhetene. Klikk i menyen til venstre for å navigere i de siste nyhetsartiklene om jobber og mobilitet samt EURES og deg-nyhetsbrevene. Eller se nedenfor for den nyeste nyhetsartikkelen.

Mange høyt kvalifiserte ingeniører hvis kompetanse har vært avgjørende for at den norske olje- og gassektoren har blomstret, har nå mistet jobben på grunn av historisk lave oljepriser. Men det åpner seg nye muligheter når Eures Danmark hjelper dem med å finne seg arbeid i nye sektorer, blant annet innen vindkraft.