Nyheter


Velkommen til nyhetene. Klikk i menyen til venstre for å navigere i de siste nyhetsartiklene om jobber og mobilitet samt EURES og deg-nyhetsbrevene. Eller se nedenfor for den nyeste nyhetsartikkelen.

Ungdomsgarantien og Youth Unemployment Initiative som ligger under denne garantien, er to av initiativene EU har etablert for å bidra til at unge voksne kommer inn i arbeid, utdanning eller får en læreplass. Programmene kom på plass for tre år siden og har som mål å bekjempe ungdomsarbeidsledigheten i Europa. Til nå har flere millioner unge fått hjelp. Men selv om resultatene ser bra ut, er Europakommisjonen klar på at det ikke er noen grunn til å si seg tilfreds med tingenes tilstand.