Nyheter


Velkommen til nyhetene. Klikk i menyen til venstre for å navigere i de siste nyhetsartiklene om jobber og mobilitet samt EURES og deg-nyhetsbrevene. Eller se nedenfor for den nyeste nyhetsartikkelen.

Tolv filmforfattere fikk en sjanse til å presentere ideene sine for produsenter i Berlin i juni. På det tredje arrangementet av denne typen som den svenske EURES-rådgiveren Wanna Spiridonidou organiserte, fikk forfatterne mingle med fagfolk i bransjen og legge fram ideene sine på et presentasjonsmøte.