Nyheter


Velkommen til nyhetene. Klikk i menyen til venstre for å navigere i de siste nyhetsartiklene om jobber og mobilitet samt EURES og deg-nyhetsbrevene. Eller se nedenfor for den nyeste nyhetsartikkelen.

Den spanske hjelpepleieren Cristina Cañadas Pequin måtte få seg jobb — kjapt. Vikariatet hennes var akkurat ferdig, og det var få muligheter lokalt. Ved å søke om læreplass i Tyskland gjennom ordningen «Din første EURES-jobb» (YfEJ) fant hun til slutt stillingen hun hadde lett etter.