Nyheter


Velkommen til nyhetene. Klikk i menyen til venstre for å navigere i de siste nyhetsartiklene om jobber og mobilitet samt EURES og deg-nyhetsbrevene. Eller se nedenfor for den nyeste nyhetsartikkelen.

Unge latviere som dropper ut av skolen får et innblikk i jobbsøking i Europa, takket være EURES-rådgivere som kommer direkte til skolene for å snakke med morgendagens jobbsøkere.