Hjelp & support


I denne delen finner du svarene på et utvalg spørsmål som ofte blir stilt, samt annen informasjon som kan komme til nytte.

Dersom du ikke finner informasjonen du ser etter her, er du velkommen til å kontakte vår  helpdesk ved å klikke på "kontakt". 

`


Hjelp & support

Mandag – Fredag 08:30-18:00 (sentraleuropeisk tid).

Spørsmålene dine blir besvart på engelsk, tysk eller fransk.

Spørsmål om EU? Europe Direct kan hjelpe deg

Jeg flytter utenlands i Europa – hvordan får jeg oppholdstillatelse? Hva er reglene om roamingskostnader? Min flytur har blitt kansellert - hva er mine rettigheter? Hva EU-tilskudd kan min organisasjon søke om? For svar på alle disse spørsmålene og mer, kontakt den sentrale informasjonstjenesten fra Europe Direct.

Trenger du et råd?