Om oss


EURES er et samarbeidsnettverk som skal legge til rette for fri bevegelighet for arbeidstakere i de 28 EU-landene i tillegg til Sveits, Island, Liechtenstein og Norge.

Nettverket består av Det europeiske samordningskontoret, nasjonale samordningskontorer, EURES-partnere og assosierte EURES-partnere. Partnere i nettverket kan være offentlige arbeidsformidlinger, private arbeidsformidlinger, fagforeninger, arbeidsgiverorganisasjoner og andre relevante aktører i arbeidsmarkedet.

Partnerne sørger for informasjon, utplassering og rekrutteringstjenester til arbeidsgivere og arbeidssøkende, mens Det europeiske samordningskontoret og nasjonale samordningskontorer fører tilsyn med organisering av aktivitetene på henholdsvis europeisk og nasjonalt nivå I tillegg har EURES en viktig rolle å spille når det gjelder å gi spesifikk informasjon og legge til rette for utplasseringer til hjelp for arbeidsgivere og arbeidstakere i grenseregioner i Europa.

I praksis tilbyr EURES sine tjenester via portalen og via et nettverk av rundt 1000 EURES-rådgivere som er i daglig kontakt med arbeidssøkende og arbeidsgivere i hele Europa.