EURES’ partnerskap over grensene


EURES har en spesielt viktig rolle å spille i grenseoverskridende regioner, der det er betydelige nivåer av grenseoverskridende pendling. Over 1.000 000 mennesker som bor i ett EU-land og arbeider i et annet («grenseoverskridende arbeidstakere») må takle ulike nasjonale praksis- og rettssystemer. De kan komme over administrative, juridiske eller skattemessige hindringer for mobilitet på daglig basis.

EURES’ tjenester i grensregioner er for det meste (men ikke utelukkende) gitt av «EURES-grenseoverskridende partnerskap».

EURES-grenseoverskridende partnerskap er grupperinger av EURES-medlemmer og -partnere og, når det er relevant, andre interessenter utenfor EURES-nettverket. Gruppene engasjerer seg i langsiktig samarbeid over grensen for å støtte mobiliteten til grenseoverskridende arbeidstakere og deres arbeidsgivere. De involverer vanligvis regionale eller lokale arbeidslivs-tjenester, sosiale partnere og andre organisasjoner som handelskamre, universiteter, yrkesorganisasjoner, lokale myndigheter, etc.) i minst to medlems-naboland.

De grenseoverskridende partnerskapene gir informasjons-, plasserings- og rekrutteringstjenester. De overvåker også mobilitetsflyt og hindringer for mobilitet for arbeidstakere i grensregioner, som er et sentralt element i utviklingen av et genuint europeisk arbeidsmarked.

Noen av disse partnerskapene mottar økonomisk støtte fra det europeiske programmet for sysselsetting og sosial innovasjon (EaSI). For å finne mer om EaSI-finansierte EURES-grenseoverskridende partnerskap, se nedenfor.

EURES-portalen gir informasjon om situasjonen for grensearbeidere. Videre kan EURES-ansatte, uansett om de er involvert i et grenseoverskridende partnerskap eller ikke, gi assistanse og veiledning til arbeidstakere som bor i ett land og arbeider i et annet.