• Arrangementer

Arbeidsgivere


Find a candidate tutorial

Bli aktiv på EURES-jobbmarkedet!

Finn en passende kandidat blant de 778,775 CV-ene som er registrert på EURES, og få bedre markedseksponering ved å opprette en arbeidsgiverprofil på EURES.

5 tips for en sunn balanse mellom jobb og fritid gjennom vinterens Covid-19-restriksjoner

I løpet av vintermånedene er det mange som merker at motivasjonen daler, og man tilbringer mer tid hjemme. Dette kan gjøre det vanskelig å opprettholde en sunn balanse mellom jobb og fritid, og Covid-19-restriksjonene gjør ikke dette noe lettere. Ta en titt på våre 5 beste tips for å håndtere vinterens restriksjoner!

Arts, entertainment and recreation KULTURELL VIRKSOMHET, UNDERHOLDNING OG FRITIDSAKTIVITETER Agriculture, forestry and fishing JORDBRUK, SKOGBRUK OG FISKE Business /Entrepreneurship Business /Entrepreneurship Information and communication INFORMASJON OG KOMMUNIKASJON Administrative and support service activities FAGLIG, VITENSKAPELIG OG TEKNISK TJENESTEYTING Electricity, gas, steam and air conditioning supply ELEKTRISITETS-, GASS-, DAMP- OG VARMTVANNSFORSYNING EURES Portal EURES Portal EURES training EURES training Employers Arbeidsgivere Europa Europa Financial and insurance activities INFORMASJON OG KOMMUNIKASJON Water supply, sewerage, waste management and remediation activities VANNFORSYNING, AVLØPS- OG RENOVASJONSVIRKSOMHET Human health and social work activities HELSE- OG SOSIALTJENESTER Hints and tips Hints and tips Accommodation and food service activities OVERNATTINGS- OG SERVERINGSVIRKSOMHET Jobseekers Jobbsøkere Mining and quarrying BERGVERKSDRIFT OG UTVINNING Learning opportunities Learning opportunities Transportation and storage TRANSPORT OG LAGRING Living and Working Leve- og arbeidsvilkår Manufacturing INDUSTRI Construction BYGGE- OG ANLEGGSVIRKSOMHET Public administration and defence; compulsory social security OFFENTLIG ADMINISTRASJON OG FORSVAR, OG TRYGDEORDNINGER UNDERLAGT OFFENTLIG Other service activities ANNEN TJENESTEYTING Activities of households as employers, undifferentiated goods- and services LØNNET ARBEID I PRIVATE HUSHOLDNINGER Wholesale and retail trade; repair of motor vehicles and motorcycles VAREHANDEL, REPARASJON AV MOTORVOGNER Real estate activities OMSETNING OG DRIFT AV FAST EIENDOM Professional, scientific and technical activities FAGLIG, VITENSKAPELIG OG TEKNISK TJENESTEYTING Education UNDERVISNING Youth Youth Activities of extraterritorial organisations and bodies INTERNASJONALE ORGANISASJONER OG ORGANER

22/01/2021

Les mer >>


"Hvis du ønsker deg noen ved din side som har gode kontakter over hele Europa og som virkelig kan hjelpe deg med å finne arbeid, helt gratis, da bør du banke på døren hos en EURES-rådgiver"

Viola de Carlo ,Italia