• Arrangementer

Arbeidsgivere


Find a candidate tutorial

Bli aktiv på EURES-jobbmarkedet!

Finn en passende kandidat blant de 800,212 CV-ene som er registrert på EURES, og få bedre markedseksponering ved å opprette en arbeidsgiverprofil på EURES.

EU lanserer nytt program for å støtte europeiske SMB-er

10. mars lanserte EU MobiliseSME – et nytt program for SMB-er. Programmet arrangerte et webinar som en del av lanseringen for å forklare hvordan bedrifter kan tjene på å delta. Les videre for å lære mer om programmet og fordelene med det.

Arts, entertainment and recreation KULTURELL VIRKSOMHET, UNDERHOLDNING OG FRITIDSAKTIVITETER Agriculture, forestry and fishing JORDBRUK, SKOGBRUK OG FISKE Business /Entrepreneurship Business /Entrepreneurship Information and communication INFORMASJON OG KOMMUNIKASJON Administrative and support service activities FAGLIG, VITENSKAPELIG OG TEKNISK TJENESTEYTING Electricity, gas, steam and air conditioning supply ELEKTRISITETS-, GASS-, DAMP- OG VARMTVANNSFORSYNING EU toolbox for mobility EU toolbox for mobility EURES Portal EURES Portal Employers Arbeidsgivere Europa Europa Financial and insurance activities INFORMASJON OG KOMMUNIKASJON Water supply, sewerage, waste management and remediation activities VANNFORSYNING, AVLØPS- OG RENOVASJONSVIRKSOMHET Human health and social work activities HELSE- OG SOSIALTJENESTER Accommodation and food service activities OVERNATTINGS- OG SERVERINGSVIRKSOMHET Labour market news/mobility news Labour market news/mobility news Mining and quarrying BERGVERKSDRIFT OG UTVINNING Learning opportunities Learning opportunities Transportation and storage TRANSPORT OG LAGRING Manufacturing INDUSTRI Construction BYGGE- OG ANLEGGSVIRKSOMHET News/reports/statistics News/reports/statistics Public administration and defence; compulsory social security OFFENTLIG ADMINISTRASJON OG FORSVAR, OG TRYGDEORDNINGER UNDERLAGT OFFENTLIG Other service activities ANNEN TJENESTEYTING Partners in European mobility Partners in European mobility Activities of households as employers, undifferentiated goods- and services LØNNET ARBEID I PRIVATE HUSHOLDNINGER Wholesale and retail trade; repair of motor vehicles and motorcycles VAREHANDEL, REPARASJON AV MOTORVOGNER Real estate activities OMSETNING OG DRIFT AV FAST EIENDOM Professional, scientific and technical activities FAGLIG, VITENSKAPELIG OG TEKNISK TJENESTEYTING Education UNDERVISNING Activities of extraterritorial organisations and bodies INTERNASJONALE ORGANISASJONER OG ORGANER

31/03/2021

Les mer >>


"Hvis du ønsker deg noen ved din side som har gode kontakter over hele Europa og som virkelig kan hjelpe deg med å finne arbeid, helt gratis, da bør du banke på døren hos en EURES-rådgiver"

Viola de Carlo ,Italia