Je eerste EURES-baan


Ben je …

  • tussen 18 en 35 jaar?
  • een ingezetene die legaal verblijft in een EU-lidstaat, IJsland of Noorwegen?
  • er nog niet in geslaagd een baan of opleidingsmogelijkheid te vinden in je land?
  • bereid om te verhuizen naar een andere EU-lidstaat, Noorwegen of IJsland om daar een baan, stage of leerplek te vinden?

Zo ja, dan is Je eerste EURES-baan misschien wel iets voor jou.

Wat heb ik eraan?

Je eerste EURES-baan is een programma voor beroepsmobiliteit van de Europese Unie dat jonge EU-burgers helpt om een baan, stage of leerplek te vinden in een ander EU-land, Noorwegen of IJsland, en dat werkgevers helpt om gekwalificeerd personeel te vinden. Het probeert jonge werkzoekenden te koppelen aan vacatures voor betaalde banen in heel Europa. Banen of leerplekken moeten minstens zes maanden duren, en stages minstens drie maanden.

Via Je eerste EURES-baan kun je informatie ontvangen, vacatures zoeken, en hulp krijgen op het vlak van arbeidsbemiddeling en werving. Je kunt ook in aanmerking komen voor financiële steun om in het buitenland op sollicitatiegesprek te gaan, om de kosten te dekken van bijvoorbeeld een talencursus of de erkenning van kwalificaties, of van de verhuis naar het land van bestemming.

Over welke kwalificaties moet ik beschikken?

Je eerste EURES-baan staat open voor kandidaten met verschillende opleidingsniveaus en/of werkervaring.

Hoe kan ik deelnemen?

De handleiding over Je eerste EURES-baan licht de deelnamevoorwaarden toe.

Onderstaande links leiden naar de belangrijkste diensten voor de arbeidsvoorziening en hun partners die het programma aanbieden. Als deze diensten in jouw land nog niet worden aangeboden of als de weblinks van sommige landen nog niet actief zijn, kun je contact opnemen met de belangrijkste diensten voor arbeidsvoorziening.

Ga voor meer informatie naar de lijst van arbeidsvoorzieningsdiensten en hun partners op EU-niveau die Je eerste EURES-baan aanbieden.