EURES Targeted Mobility Scheme


Is het moeilijk om een baan of opleidingsmogelijkheid te vinden in uw eigen land?

Bent u veel hindernissen tegengekomen voor werken in het buitenland en weet je niet hoe je die moet wegnemen?

 

Welkom bij de gerichte mobiliteitsregeling van EURES.

 

Als u op zoek bent naar specifieke ondersteuning om een interessante baan te kunnen vinden en nieuwe kennis en vaardigheden op te doen in een ander EU-land, IJsland of Noorwegen, kan de gerichte mobiliteitsregeling van EURES u daarbij helpen.

 

Volg de 5 W’s.

 

Wat is de gerichte mobiliteitsregeling van EURES?

 • De gerichte mobiliteitsregeling van EURES is een actie die beroepsmobiliteit stimuleert, uitdagingen op het gebied van mobiliteit binnen de EU aanpakt en werkzoekenden bijstaat die een pakket ondersteunende diensten nodig hebben om hun doelen te verwezenlijken.
 • De gerichte mobiliteitsregeling van EURES is bedoeld voor EU-onderdanen die op maat gesneden bijstand nodig hebben bij het vinden van een baan, stage of leerplek in een ander EU-land, Noorwegen of IJsland, en om werkgevers te helpen gemotiveerde en gekwalificeerde werknemers te vinden.
 • Dankzij deze regeling kunnen werkzoekenden worden ondersteund om de uitdagingen van werken in het buitenland aan te gaan. De gerichte mobiliteitsregeling van EURES kan steun bieden in de vorm van gerichte toelagen. Hiermee kunnen taalcursussen, erkenning van kwalificaties, reis- en verblijfkosten worden gefinancierd.
 • De regeling bevordert de voorwaarden voor werkzoekenden en werknemers om hun recht op vrij verkeer in de hele EU uit te oefenen en helpt bij het wegwerken van onevenwichtigheden op de arbeidsmarkt.

 

Wie kan een aanvraag indienen?

 • Mensen op zoek naar een baan, stage of leerplek in een EU-lidstaat, IJsland of Noorwegen.
 • Personen van 18 jaar of ouder.
 • Onderdanen van een EU-lidstaat, Noorwegen of IJsland.
 • Alle werkzoekenden, zowel hoog- als laagopgeleiden.

 

Waar kunt u een nieuwe baan, stage of leerplek vinden?

 • In alle EU-lidstaten, IJsland en Noorwegen.

 

Waarom?

Omdat u...

 • belangstelling hebt om te verhuizen naar een andere EU-lidstaat, Noorwegen of IJsland om daar een baan, stage of leerplek te vinden;
 • op zoek bent naar ondersteuning bij het aangrijpen van een uitgelezen mogelijkheid om nieuwe kennis en vaardigheden op te doen, nieuwe talen te leren en te profiteren van op maat gesneden arbeidsbemiddelingsdiensten.

 

Wanneer kunt u beginnen met zoeken naar een baan?

Nu!

 • Bekijk de desbetreffende pagina’s. Hieronder vindt u links naar de huidige EURES-projecten in het kader van de mobiliteitsregeling.
 • Neem contact op met de dienst voor arbeidsvoorziening en zijn partners die de gerichte mobiliteitsregeling aanbieden.
 • Vraag om informatie over de aanvraagprocedure, vacatures zoeken en hulp krijgen op het vlak van arbeidsbemiddeling en werving.
 • Doe mee aan deze EURES-actie.