EURES Targeted Mobility Scheme


Bent u op zoek naar mensen met een specifiek profiel die in eigen land moeilijk te vinden zijn? Bent u van mening dat een multicultureel Europees team uw bedrijf een belangrijke voorsprong kan geven?

 

Welkom op de EURES-pagina voor de gerichte mobiliteitsregeling.

 

Laat uw bedrijf profiteren van de gerichte mobiliteitsregeling van EURES!

 

Volg de 5 W’s.

 

Wat is de gerichte mobiliteitsregeling van EURES?

 • De gerichte mobiliteitsregeling van EURES is een actie die beroepsmobiliteit stimuleert, uitdagingen op het gebied van mobiliteit binnen de EU aanpakt en werkzoekenden bijstaat die een pakket ondersteunende diensten nodig hebben om hun doelen te verwezenlijken.
 • Deze EURES-actie is bedoeld om EU-onderdanen te helpen een baan, stage of leerplek te vinden in een andere EU-lidstaat, Noorwegen of IJsland en om werkgevers te helpen gemotiveerde en gekwalificeerde werknemers te vinden.
 • Kleine en middelgrote ondernemingen kunnen financiële steun aanvragen om een deel van de kosten te dekken voor de opleiding en integratie van de nieuwe werknemers, stagiairs of leerlingen.
 • Dankzij deze regeling kunnen werkzoekenden worden ondersteund om de uitdagingen van werken in het buitenland aan te gaan. De gerichte mobiliteitsregeling van EURES kan steun bieden in de vorm van gerichte toelagen. Hiermee kunnen taalcursussen, erkenning van kwalificaties, reis- en verblijfkosten worden gefinancierd.
 • De regeling bevordert de voorwaarden voor werkzoekenden en werknemers om hun recht op vrij verkeer in de hele EU uit te oefenen en kan helpen bij het wegwerken van onevenwichtigheden op de arbeidsmarkt.

 

Wie kan een aanvraag indienen?

 • Alle bedrijven of organisaties die, ongeacht hun economische sector of omvang, gevestigd zijn in een EU-lidstaat, Noorwegen of IJsland.
 • Elk bedrijf dat op zoek is naar mensen met een specifiek profiel.
 • Elk bedrijf dat een schriftelijke arbeidsovereenkomst aanbiedt met een looptijd van minstens zes maanden (voor banen en leerplekken) of drie maanden (voor stages).

 

Waar kan uw bedrijf mensen aanwerven?

 • In de EU-lidstaten, IJsland en Noorwegen.

 

Waarom?

 • U bent erin geïnteresseerd gemotiveerde werknemers, stagiairs of leerlingen uit andere EU-lidstaten, Noorwegen of IJsland aan te werven.
 • U zoekt op maat gesneden werkgelegenheidsondersteuning om mensen uit een andere lidstaat aan te werven.
 • Elke baan, stage of leerplek die in overeenstemming is met de nationale wetgeving kan in aanmerking komen voor steun, ongeacht de economische sector.

 

Wanneer kan uw bedrijf deelnemen aan het EURES-netwerk voor de gerichte mobiliteitsregeling?

Nu!

 • Bekijk de desbetreffende pagina’s. Hieronder vindt u links naar de huidige EURES-projecten in het kader van de mobiliteitsregeling.
 • Neem contact op met de dienst voor arbeidsvoorziening en zijn partners die de gerichte mobiliteitsregeling aanbieden.
 • Vraag om informatie over de voorwaarden en regels inzake deelname, de aanvraagprocedure, vacatures zoeken en hulp krijgen op het vlak van arbeidsbemiddeling en werving.
 • Doe mee aan deze EURES-actie.