Vaardigheden en loopbaan


Studeren in het buitenland

In een ander land wonen en studeren, is de beste manier om diepgaande kennis over de gebruiken in een andere cultuur, andere volkeren en talen op te doen. Wanneer men in een ander land woont en werkt, ontwikkelt men bovendien belangrijke transnationale competenties die voor toekomstige werkgevers van belang kunnen zijn.

Studenten die na een studie in het buitenland naar eigen land terugkeren, zien dit vaak als een ervaring waarvan ze persoonlijk en intellectueel rijker zijn geworden. Ze vinden het vooral een goede zaak dat ze met nieuwe manieren van denken en leven te maken hebben gekregen, waardoor ze zich verder hebben kunnen ontwikkelen en onafhankelijker geworden zijn.

Studeren in het buitenland is niet alleen goed voor iemands intellectuele capaciteiten en persoonlijke ontwikkeling, maar ook voor de eigen kansen op de arbeidsmarkt. Werkgevers zijn hoe langer, hoe meer op zoek naar mensen met internationale ervaring, aangezien zij naar alle waarschijnlijkheid niet alleen talenkennis meebrengen, maar ook interculturele communicatievaardigheden, inzicht in en bekendheid met plaatselijke gewoonten en culturele achtergronden, flexibiliteit, veerkracht en het vermogen om zich in te stellen op nieuwe omstandigheden en om constructief met verschillen om te gaan.

PLOTEUS

De gegevens in "Search for Learning Opportunities" zijn afkomstig van PLOTEUS, het portaal over leermogelijkheden in heel Europa dat opgezet is door Directoraat-generaal Onderwijs en cultuur van de Europese Commissie. De gegevens worden geselecteerd en bijgewerkt door het Euroguidance-netwerk.

De opname van het PLOTEUS-portaal over leermogelijkheden in het EURES-portaal loopt in de pas met conclusies van de bijeenkomsten van de Europese Raad in Lissabon en Stockholm ( maart 2000 en maart 2001). In deze conclusies wordt de Commissie en de lidstaten verzocht om een dienst voor heel Europa op te zetten, die informatie verstrekt over vacatures en leermogelijkheden.

PLOTEUS beoogt net als EURES om het recht op vrij verkeer voor de Europese burger door het verstrekken van de noodzakelijke informatie gestalte te geven.

Naast de gegevens over leermogelijkheden, die hier in EURES beschikbaar zijn, is op de PLOTEUS-website ook nog informatie te vinden over de nationale onderwijs- en scholingssystemen, Europese uitwisselingsprogramma's en relevante contactpunten waar verdere informatie ingewonnen kan worden.