Reactivate


Bent u ...

  • 35 jaar of ouder?
  • een onderdaan van, en legaal verblijvende in een EU-lidstaat?
  • kunt u geen werk of opleidingsplaats in uw land vinden?
  • wilt u naar een andere EU-lidstaat verhuizen en daar werken?

Zo ja, dan biedt Reactivate u wellicht de oplossing.

Wat kan Reactivate voor u doen?

Reactivate is een arbeidsmobiliteitsprogramma van de Europese Unie dat EU-burgers van 35 jaar en ouder helpt bij het vinden van een baan, stage of leerwerkplaats in een ander EU-land, en dat werkgevers helpt aan gekwalificeerd personeel. Gestreefd wordt naar het matchen van werkzoekenden, in het bijzonder werklozen, met aanbiedingen voor betaald werk in heel Europa. De banen en leerwerkplaatsen moeten een duur van minimaal zes maanden hebben (voor stages is een kortere periode mogelijk).

Via Reactivate kunt u hulp krijgen bij het zoeken naar informatie en de voor u juiste baan, alsook bij de wervingsprocedure. U kunt eventueel ook financiële steun krijgen om naar een sollicitatiegesprek in een ander land te gaan en de kosten te dekken voor taalles, de erkenning van getuigschriften of de verhuizing naar het land waar u gaat werken.

Welke kwalificaties hebt u nodig?

Reactivate staat open voor kandidaten met een uiteenlopend niveau van opleiding en/of werkervaring.

Hoe kan ik deelnemen?

De handleiding bij Reactivate licht de deelnamevoorwaarden toe.

Onderstaande links leiden naar de belangrijkste diensten voor de arbeidsvoorziening en hun partners die het programma aanbieden. Als uw land deze diensten nog niet aanbiedt of als bepaalde nationale weblinks niet actief zijn, kunt u contact opnemen met de belangrijkste arbeidsvoorzieningsdiensten.

Ga voor meer informatie naar de lijst van Reactivate -arbeidsvoorzieningsdiensten en hun EU-partners.