Reactivate


Bent u ...

  • een in een EU-lidstaat ingeschreven onderneming of organisatie?
  • wilt u personeel werven met een specifiek profiel en kunt u ze moeilijk in uw eigen land vinden?
  • wilt u werknemers of stagiairs van 35 jaar of ouder uit andere EU-lidstaten in dienst nemen?
  • kunt u de geworven kandidaten opleiding op de werkplaats en andere ondersteuning aanbieden?

Zo ja, dan is Reactivate mogelijk de oplossing voor u.

Wat kan Reactivate voor mijn onderneming doen?

Reactivate is een arbeidsmobiliteitsprogramma van de Europese Unie dat werkgevers helpt bij het vinden van gekwalificeerd personeel en EU-burgers van 35 jaar en ouder bij het vinden van een baan, stage of leerwerkplaats in een ander EU-land. In het bijzonder streeft ze naar het vinden van geschikte en gemotiveerde kandidaten uit heel Europa voor moeilijk te vervullen vacatures.

Kleine en middelgrote ondernemingen kunnen eventueel financiële steun vragen voor het dekken van bepaalde opleidings- en integratiekosten voor de nieuwe werknemers of stagiairs.

Wat zijn de loon- en arbeidsvoorwaarden?

Werkgevers moeten salaris, sociale premies of andere toelagen betalen in overeenstemming met het nationale arbeidsrecht. Zij moeten ook een schriftelijke arbeidsovereenkomst van minimaal zes maanden verstrekken (voor stages is eventueel een kortere periode mogelijk).

Hoe kunnen wij deelnemen?

De handleiding bij Reactivate licht de deelnamevoorwaarden toe.

Onderstaande links leiden naar de belangrijkste arbeidsvoorzieningsdiensten en hun partners die het programma aanbieden. Als uw land deze diensten nog niet aanbiedt of als bepaalde nationale weblinks niet actief zijn, kunt u contact opnemen met de belangrijkste arbeidsvoorzieningsdiensten.

Ga voor meer informatie naar de lijst van Reactivate -arbeidsvoorzieningsdiensten en hun EU-partners.